kWh People heeft een groot netwerk met opdrachtgevers die werken in de duurzaamheid, energie of circulariteit. Wij gaan in gesprek met onze opdrachtgevers om te praten over hun ervaringen in de branche. Vincent Ruijter, een van de oprichters van iwell vertelt over geloven in jouw eigen visie en doorzetten wanneer niemand nog het probleem voelt waar jij de oplossing voor weet.

iwell  is ontstaan uit een toekomstvisie van drie studievrienden. Vincent Ruijter, Jan Willem de Jong en Harm Welleweerd leerde elkaar kennen tijdens de studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap. iwell  is officieel in 2016 opgericht, maar de oorsprong is een aantal jaar daarvoor. Vincent sprak met Jan Willem en Harm over de energietransitie, de ontwikkeling van opwek via zon en wind en de invloed van SDE subsidies.

“Het waren allemaal ingrediënten die impact hadden op de verduurzaming van Nederland. De ontwikkeling van de elektrificatie, het van het gas afgaan en hoe je duurzame energie op de juiste plek en juiste hoeveelheid kreeg was toekomstmuziek. De netbeheerders waren verantwoordelijk voor de transport van energie. Wij gingen sparren over hoe dat elektriciteitsnet dit aan kon en wat de slimste manier hiervoor kon zijn. Wij hadden geen idee dat het zo ingewikkeld zou zijn om een batterijenbedrijf te starten”, vertelt Vincent lachend terwijl hij terugblikt op het begin van iwell .

Grote portie naïviteit en niet weten waar je aan begint

Harm Welleweerd was op dat moment bezig met het elektrisch opladen van auto’s bij gemeenten en zag problemen ontstaan dat de bedachte EV-oplossingen niet paste op de dikte van de kabels. Vincent zag zelf vanuit zijn ICT-ervaring de potentie om elektriciteit slimmer te besturen.

Ik maak graag de vergelijking dat ons waternetwerk slimmer is dan ons elektranetwerk in Nederland.

"In elk huis hebben we een waterbuffer, de stortbak in onze wc’s. Hiervoor hebben we geen grote waterleiding nodig en slaan we water op tot het moment dat wij dat water nodig hebben. Op het elektranet zien wij dat alles tegelijkertijd moet gebeuren; auto’s opladen, wasmachines die draaien, onze zonnepanelen die terugleveren en andere apparatuur die overdag elektra nodig hebben. Daar is nu te weinig ruimte voor”.

Vincent vertelt dat de studievrienden niet goed wisten waar zij aan begonnen. Met een grote portie naïviteit, vertrouwen in het idee en niet echt weten waar zij aan begonnen is toen iwell opgericht.

Concept ontwikkelen

Vincent licht het begin van iwell  toe: “Conceptueel hadden we toen bedacht dat elk huis een batterij nodig had. Maar dat was financieel niet haalbaar en ook niet wenselijk bij de consument. Jij creëert dan een suboptimaal systeem op individueel niveau waar je dan mondjesmaat invloed op kan hebben qua impact. “Of we gaan ons richten op de plekken waar grote hoeveelheden energie vrijkomen en nodig zijn?”.

iwell  richtte zich vanaf dat moment op de grootzakelijke markt waar grote netaansluitingen hoge pieken kennen. In het begin zat de focus op woningbouwcorporaties en vve’s. In de grotere appartement complexen werden op bepaalde momenten de liften en de huishoudelijke apparatuur aangezet. Met onze batterijen kon je heel  lokaal die pieken opvangen.  

Niemand was er klaar voor

En die aanpak werkte. iwell kreeg zijn eerste systemen verkocht. Volgens Vincent begon toen een hele nieuwe fase: “Ja, toen konden wij echt beginnen. Wij hadden ons concept verkocht, de investeringen binnen en nu konden we beginnen met bouwen”. Het was een spannende tijd voor de nieuwe ondernemers. “Niemand was toen nog met opslag bezig. Wij waren eigenlijk te vroeg voor deze oplossing en vraag. De businesscase was redelijk, we speelden quitte voor de klant. Al ons geld werd terug in het bedrijf geïnvesteerd en wij moesten elkaar motiveren om door te zetten. Mentaal was dat echt zwaar. Absoluut een moeilijke tijd waarin je weet dat je goud hebt, maar niet weet wanneer de markt er klaar voor is. Tot dat moment lag de focus binnen iwell op het ontwikkelen van de kennis en de knowhow, het klaarstomen van het team voor het moment dat de markt losgaat. Wij zouden dè partij zijn wanneer die markt open zou breken”.

Keerpunt

En dat keerpunt kwam in 2020. Toen werd het netcongestie probleem pas echt voelbaar bij alle netbeheerders volgens Vincent: “Wij hadden al gesprekken gehad en wij waarschuwden de netbeheerders al dat er problemen zouden ontstaan. Maar wij kregen vijf jaar geleden nog doodleuk van het RvB te horen dat Nederland een koperen plaat was waar nog ruimte zat was. En toen kwamen de berichten dat niet elk zonnepark meer aangesloten kon worden en dat Nederland voorzichtig moest zijn met die all electric woningen. Later kwam pas het besef dat het net niet onuitputtelijk was”.

Toen sloeg volgens Vincent de markt om, want het ging niet meer om de investering maar om de noodzaak. Vincent zag begin 2022 een versnelling in de batterijmarkt toen de oorlog in Oekraïne startte: “De energieprijzen gingen door het dak, de SDE subsidie van 8 – 9 cent was niks meer waard en eindelijk was daar het besef om lokaal energie te gaan gebruiken. Sindsdien is het gekkenhuis bij ons”.

Vanaf dat moment is het team gegroeid met 15 man, heeft iwell een groei van 700% doorgemaakt. iwell  heeft nu grote partnerships met o.a. Eneco, Sunrock, Zonnegilde, Main Energie, Vattenfall, en Joulz. Opslag is nu overal nodig met de grote vraag vanuit EV- en energiebedrijven.

Internationaal stappen zetten

Opslag staat nu niet meer ter discussie en de markt is op hoog tempo veranderd. “Lopend over Solar Solutions zie je nu 30 nieuwe bedrijven die batterij oplossingen aanbieden. iwell  is zoals wij verwachtte destijds nu ook de marktleider op de B2B markt voor het MKB, logistiek en industrie. GigaStorage focust zich vooral op de energiefrequentiebepaling van het grotere energienetwerk voor Tennet. Wij zien onze oplossingen van iwell  vooral op de punten waar de behoefte is om bijvoorbeeld zonne-energie vanuit een zonnepark op te slaan of de mogelijkheid om elektrische bussen of trucks op- en ontladen”.

De ontwikkeling voor iwell  zit hem nu op internationaal niveau. “Wij zitten in de mondiale voorhoede van de energietransitie. De ervaring die wij nu in Nederland hebben met onze batterijen kunnen we nu op internationaal niveau gaan toepassen. Het electranet is niet overal even goed als Nederland en stel je voor dat landen zoals Spanje en Italië elektrisch gaan rijden. Daar liggen heel veel kansen voor ons”.

Nieuwe collega’s

Bij de groei van iwell  hoort ook het aantrekken van nieuwe collega’s. Vincent heeft zijn team zien groeien in een korte tijd naar 45 man. In de selectie van nieuw personeel wordt er zeker inhoudelijk gekeken of er een match is. Maar voor Vincent speelt vooral persoonlijkheid de grootste rol.

“Iemand moet onze visie begrijpen en uitdragen. De cultuur binnen een scale up is superbelangrijk. Iemand moet die extra stap zetten, iemand moet die impact die wij als iwell  maken snappen. En je moet er een biertje mee kunnen drinken”. Door de strategische ligging van het kantoor in Utrecht profiteert iwell  van het feit dat er veel betastudies zijn in Utrecht maar weinig bedrijven zitten die relevant zijn voor techneuten en ict-ers. Nu kunnen collega’s op de fiets naar het werk komen. Daarnaast speelt het eigen netwerk een grote rol. Veel collega’s zijn via via binnen iwell  gekomen. Maar ook Vincent erkent de krapte op de arbeidsmarkt.

"Wij hebben kWh People ingeschakeld voor de specialistische profielen. Jullie kennen de markten die voor ons weer zeer interessant zijn zoals ev- en pvbranche. De ontwikkeling die deze sectoren kennen zullen ook van toepassing worden op de batterijmarkt. Denk aan scope 12 keuringen voor batterijen en ISO-certificeringen.

In de pv markt lopen nu kandidaten rond die ons weer kunnen helpen met deze ontwikkeling. En kWh People kent deze professionals weer. Jullie vinden kandidaten die wij anders nooit zouden vinden

Slimme doeners gezocht

Vincent tipt de zoekende kandidaten het volgende: “Jij kan jezelf onderscheiden bij bedrijven die jij interessant vindt. Dit doe je door bedrijven actief te benaderen en op de juiste manier jouw motivatie kenbaar te maken. Laat weten waarom jij interesse hebt. Die wisselwerking tussen bedrijf en kandidaat is essentieel. Je kan elkaar motiveren als je ziet dat je er beiden energie in steekt en allebei je best doet”. Helaas ziet Vincent ook de keerzijde van de arbeidsmarkt. Sommige kandidaten solliciteren op dit moment met een houding van ‘je mag blij zijn dat ik er ben’. Die komen volgens hem dan ook bij bedrijven die niet geloven in het wederzijdse belang van een samenwerking. Bij iwell is behoefte aan slimme doeners legt Vincent uit: “Bij ons heerst de cultuur van niet praten maar doen. Wij hebben die hands on mentaliteit nodig binnen de energietransitie. Wij kunnen niet alleen maar analyseren wat er in 2050 nodig is. Wij hebben nu daadkracht nodig. Die eerste stap moet vandaag gezet worden”.

Relevante artikelen