De energiesector is continue in beweging. Om op de hoogte te blijven van de vele ontwikkelingen, delen wij hieronder een overzicht van verschillende interessante nieuwsbrieven en nieuwswebsites uit de (duurzame) energiesector. Meld je eenvoudig aan voor een nieuwsbrief door op het logo van de betreffende nieuwsbrief te klikken.

Algemeen energie en verduurzaming

Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES’en door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Daarnaast verbindt ze partijen, agendeert knelpunten en signaleert koppelkansen om de ambities te kunnen verwezenlijken.

De wereld heeft meer toekomstmakers nodig. Change Inc. maakt van iedere professional een toekomstmaker. Zij bundelen alle veranderkracht in de economie en zijn het platform voor het bedrijfsleven van vandaag én morgen. Hier vindt de verandering plaats.undefined

Klimaatweb is op 1 januari 2021 gelanceerd door de Berghauser Pont Mediagroep (BPM). Met deze kennisportal ambiëren ze een bijdrage te leveren aan het streven naar een klimaatneutrale samenleving in 2050

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. De missies voor energietransitie en duurzaamheid bepalen de prioriteiten van de Topsector Energie.

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten.

HIER opgewekt is dé website met informatie over lokaal energie opwekken en wonen zonder aardgas. Van energie besparen en isoleren tot de alternatieven voor aardgas. En van duurzame energie opwekken tot het energiesysteem van de toekomst. HIER opgewekt helpt je met informatie, inspiratie en sparringpartners.

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is dé organisatie van ondernemers in duurzame energie in Nederland. De vereniging is in 2015 opgericht. De organisatie maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie.

Energie-Nederland is de branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen. Samen vertegenwoordigen wij nagenoeg de gehele markt. Energie-Nederland gaat voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

Netbeheer Nederland is de brancheorganisatie van alle elektriciteit- en gasnetbeheerders van Nederland. De energienetbeheerders willen een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Gas- en elektriciteitsnetten zijn een belangrijke randvoorwaarde om verduurzaming en energiebesparing mogelijk te maken

Wind-energie

Alles over Wind, Windmolens, windparken en Subsidie. Op deze nieuwswebsite vind je het laatste nieuws omtrent Wind en Energie.

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan de sterke windsector en het nieuwe beleid dat daarvoor nodig is. 

TKI Wind op Zee stimuleert, verbindt en ondersteunt Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem als het gaat om offshore wind.

Warmte

Stichting Warmtenetwerk is het platform voor de warmtesector waar spelers informatief met elkaar netwerken en zich inzetten voor de energietransitie. Zij geven de warmtewereld een gezicht.

Warmte 365 organiseert kennisevenementen die alles omtrent warmte behandelen. Daarnaast delen zij hun kennis in verschillende nieuwsartikelen op de website.

Warmtepompen & vakbladwarmtepompen.nl is er voor adviserende en uitvoerende installatieprofessionals met een rol in de selectie, installatie en het onderhoud van warmtepompsystemen. 

TKI Urban Energy stimuleert de ontwikkeling van innovaties voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving. Onder de vlag van de Topsector Energie werkt TKI Urban Energy aan het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en andere

Zonne-energie

Solar magazine deelt hun kennis via webinars en nieuwsbrieven, waarin verschillende zaken omtrent solar / zonne-energie worden behandeld.

Solar365 biedt dagelijks het laatste nieuws, de beste analyses en de nieuwste producten voor de Nederlandse zonne-industrie.

Overige

Nederland Elektrisch brengt aandacht voor verschillende topics rondom duurzame mobiliteit. Dit doen zij door hun kennis te delen in artikelen met veel variërende onderwerpen.

LED Magazine deelt hun kennis via artikelen rondom duurzame energie, maar ook zijn zij te vinden op vakbeurzen als LED + Elektro.

FAN heeft als doel om een breed draagvlak te creëren in Europa voor haar gedachtegoed, waarin een open standaard voor flex, vrije toegang tot de markt, ontsluiting van zoveel mogelijk potentiële flexbronnen en keuzevrijheid van de eindgebruiker centraal staan.

Nieuws, artikelen, interviews, blogs, achtergronden en (online) evenementen over en voor de Nederlandse infrasector.

(Betaalde nieuwsbrief) Energeia schrijft met eigen journalisten over de energiemarkt. Energeia Energienieuws, onderdeel van FD Mediagroep (FDMG), bericht dagelijks over financieel-economische, politieke, juridische, sociale, technische en commerciële ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector.

Relevante artikelen