De vacaturedip door de onrust op de zonnemarkt is weer bijgetrokken, blijkt uit Energeia’s Arbeidsmonitor. “Er is realisme in de markt”, zegt directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor deze Arbeidsmonitor. Netwerkbedrijven en aannemers hebben de handen ineen geslagen om met behulp van AI mensen te vinden.

De vorige Arbeidsmonitor liet een duidelijk dip zien in het aantal vacatures. kWh People directeur Willems wees toen op de onrust in de zonnemarkt, als gevolg van afnemende vraag bij consumenten enerzijds en netcongestieproblemen anderzijds. Maar die sector stabiliseert nu, mede doordat de afbouw van de salderingsregeling definitief is afgeschoten door de Eerste Kamer. “Hopelijk leidt dat ertoe dat de arbeidsmarkt weer wat aantrekt”, zegt Willems.

Kanttekening: De monitor geeft een trend weer en geen definitieve aantallen. Het aantal vacatures hoeft namelijk niet een-op-een gelijk te zijn aan het aantal mensen dat wordt gezocht. Soms plaatst een bedrijf één vacature, bijvoorbeeld voor een monteur, terwijl dat bedrijf in werkelijkheid meerdere mensen zoekt -soms tientallen. De vraag is dus waarschijnlijk groter dan in de cijfers is terug te zien.

Ten opzichte van de vorige Arbeidsmonitor is de markt alweer aangetrokken; op het peilmoment in januari zijn er 129 vacatures meer dan op het voorgaande peilmoment (zie ook kader). Maar desondanks blijft het totaal aantal getelde vacatures nog onder de 2.600 steken, de ondergrens van de eerste drie kwartalen van 2023.

Netbeheerders

Eén groep bedrijven waar de roep om arbeidskrachten de afgelopen jaren flink is gestegen zijn de netwerkbedrijven. Dat blijkt duidelijk uit een overzicht van de afgelopen jaren. Met name bij Alliander worden veel mensen gezocht. Dat is het ook het netwerkbedrijf dat de arbeidsmarktkrapte als één van de eerste op de kaart zette. Nu hebben een vijftal netwerkbedrijven, Alliander, Enexis, Stedin, TenneT en KPN, en twee aannemers, Van Gelder en Van Voskuilen, de handen ineengeslagen voor het Arbeidsmatchplatform.

Dat platform moet met behulp van software de vaardigheden van een werkzoekende koppelen aan vacatures waar die vaardigheden nodig zijn. De focus op vaardigheden in plaats van opleiding en diploma’s moet potentiële arbeidskrachten vinden, die wellicht zelf nog niet eens wisten dat zij over goede vaardigheden beschikten voor werk in de energietransitie. 

In het persbericht geven de partijen het voorbeeld van een bakker met een hele fijne motoriek: “Een vaardigheid die ook uitstekend van pas komt bij veel installatiewerk.” Ook mensen die al langer in de sector rondlopen kunnen op deze manier ontdekken welke mogelijkheden zij hebben buiten hun bestaande functie. Als de match is gemaakt, wordt gekeken welke aanvullende opleidingen eventueel nog nodig zijn.

Gastransportbedrijf Gasunie wedt niet op één paard als het gaat om de het binnenhalen van de benodigde kennis en heeft ook een nieuw tienjarig raamcontract gesloten met diverse gespecialiseerde engineerings- en adviesbureaus. Het raamcontract heeft een omvang van €280 mln. Gasunie wil met het contract zorgen voor een nieuwe vorm van samenwerking, en continuïteit en voorspelbaarheid van het werk.

Tekst: Katrijn de Ronde Bron: https://energeia.nl/

Relevante artikelen