De trend in vacatures schommelt al een paar kwartalen stabiel op dezelfde hoogte. Directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor deze Arbeidsmonitor, ziet veel vraag naar energie-expertise bij de overheid, bouw en vastgoed: “Alles wat voortvloeit uit de congestieproblematiek.”

De trend van het aantal vacatures schommelt nu al een paar kwartalen om een vast punt heen; na een dipje in het najaar, en een opleving in de winter, is er nu weer een kleine dip te zien. “Qua markt is er een beetje een plateau”, zegt kWh People-directeur Willems. Hij merkt op dat er een aantal spelers zijn, die met een vacaturestop of juist het uitzetten van een groot aantal vacatures, zorgen voor flinke schommelingen. “De vraag blijft hoog, eigenlijk business as usual in de laatste jaren.”

Een groot deel van de vraag komt volgens Willems binnen als reactie op congestieproblematiek. Hij ziet veel vraag bij overheden, die beleid moeten maken op de energietransitie, en die zich geconfronteerd zien met aansluitproblematiek. Maar hij ziet ook vraag vanuit bedrijven, die op zoek zijn naar mogelijkheden om te verduurzamen, uit te breiden en te voldoen aan wettelijke regelgeving, en die daarbij tegen congestieproblematiek oplopen. 

Willems noemt energiehubs, maar ziet het probleem ook op kleinere schaal terugkomen. Hij geeft het voorbeeld van een bouwbedrijf dat niet meer in de stad mag leveren met dieselvrachtwagens, en daarom over wil stappen op elektrische vrachtwagens. Maar voor het laden is een grotere aansluiting nodig, en die is niet mogelijk – dus wil de eigenaar nu accu’s inzetten.

Energiekennis

“Dergelijke zaken zijn te ingewikkeld voor iemand binnen het bedrijf om dat erbij te doen, daar heb je expertise en kennis voor nodig”, zegt Willems. En dus wordt er naarstig gezocht naar mensen met verstand van energiezaken. Hij ziet het niet alleen bij bedrijven met mobiliteitsvraagstukken, maar ook in de bouw en het vastgoed. Ook daar zijn de afgelopen jaren de eisen aan de energieprestaties van gebouwen flink aangezwengeld, en hebben de partijen dus behoefte aan specifieke expertise. “Het is kennis die schaars is. En er zijn veel mensen nodig.”

Warmte is een andere tak van energie die Willems met aandacht volgt, omdat de warmtetransitie de afgelopen jaar veel aandacht heeft gekregen. In vacatures lijkt zich dat echter nog niet te vertalen, meent de directeur. “Ik heb het idee dat het stilte voor de storm is.” De afgelopen periode hebben warmtenetten flink onder vuur gelegen, nadat de markt al vertraagd was door onzekerheid over nieuwe wetgeving. Recent maakte de Vereniging Warmtepompen ook bekend dat de warmtepompcijfers voor het tweede kwartaal op rij stagneren, en wees daarbij, onder andere, naar de onzekerheid door de congestie- en aansluitproblematiek.

Gasunie

Het is vanwege die groeiende behoefte aan aansluitingen niet verwonderlijk dat de netbeheerders bij de bedrijven horen met de grootste behoefte aan mensen. Gasunie maakte recent bekend nieuwe, tienjarige raamcontracten te hebben gesloten met een zestal aannemers, om zich zo te verzekeren van voldoende mankracht en expertise.

De contracten zijn gesloten met Heijmans Infra, A. Hak Leidingbouw, Visser & Smit Hanab, MVOI en twee aannemerscombinaties: Van Voskuilen Industrie met Van Gelder Kabel-, Leiding-, en Montagewerken, en De Romein Infra & Milieu met Max Streicher. De contracten gaan over het onderhoud en beheer van gasleidingen, en de aanleg van nieuwe infrastructuur voor waterstof, groen gas en CO₂. De overeenkomst omvat een maximaal investeringsvolume van €4 mrd.

Tekst: Katrijn de Ronde Bron: https://energeia.nl/

Relevante artikelen