kWh People
Windmolens met windenergie

ARBEIDSMONITOR 'Dalende vacaturecijfers verbergen blijvende krapte arbeidsmarkt'

Voor het eerst sinds januari 2017 is het aantal openstaande vacatures onder de 1.000 gezakt, blijkt uit Energeia's Arbeidsmonitor. “De cijfers zetten je op het verkeerde been, de arbeidsmarkt is krapper dan ooit”, zegt Koen Willems, directeur kWh People, het bedrijf dat de data levert voor de monitor.

De grafiek van het totaal aantal vacatures laat een steile neerwaartse gang zien over de afgelopen drie kwartalen, precies de periode dat de coronapandemie Nederland en de wereld in haar greep heeft. Daarmee is het totaal aantal openstaande vacatures dat kWh People met 964 telde voor het eerst in ruim drie jaar onder de 1.000 gedaald. kWh People-directeur Koen Willems stelde aan het eind van het eerste kwartaal dat de krimp van de vacatares voor “100% te wijten [is] aan de coronacrisis”. Overigens is de huidige stand nog wel enkele honderden boven het laagste punt van de grafiek, namelijk 717 in de herfst van 2014.

De neergang klopt met de resultaten uit enquêtes van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Uit de resultaten over het tweede kwartaal bleek dat bijna de helft van de bedrijven minder werk had voor voor de “flexibele schil”, de werknemers met tijdelijke contracten of die worden ingehuurd. In september waren de verwachtingen alweer een stuk beter, met nog maar 20% van de bedrijven die dacht minder werk te zullen hebben. Ook hadden bedrijven in totaal weer meer mensen aan het werk, in vergelijking met een kwartaal eerder. Daarbij moet wel worden aangetekend dat in oktober de coronamaatregelen weer strenger zijn geworden, en de effecten daarvan zullen pas in de volgende kwartaalrapportage duidelijk worden.

Willems zegt dat het niet zozeer een gebrek aan vraag is dat het aantal vacatures doet dalen, maar dat de onzekerheid als gevolg van de coronacrisis bedrijven ertoe noopt een pas op de plaats te maken. “Hoe lang gaat dit duren? Hoe ziet volgend jaar eruit? Je ziet dat bedrijven bij twijfel niet verlengen, en dat het vullen van vacatures soms wordt uitgesteld.” Dat laatste komt ook doordat er op dit moment weinig mobiliteit is in de sector, aldus de recruitmentspecialist. Mensen zijn in onzekere tijden minder genegen over te stappen naar een nieuwe werkgever. “De werkloosheid in de sector is nul. Iedereen is aan het werk. Voor het invullen van vacatures heb je overstappers nodig, maar de bereidheid tot overstappen is extra laag. Enerzijds door onzekerheid van bijvoorbeeld een tijdelijk contract maar ook door het moeilijke inwerken op basis van thuiswerken.”

Ook ABN Amro concludeert in een analyse van de vacatures bij uitkeringsinstantie UWV, onderdeel van de NVDE-rapportage, dat er nog steeds krapte is in de energiesector. Weliswaar is die krapte flink gedaald ten opzichte van de situatie voor februari -voor corona, dus- maar de weg omhoog was in de zomer alweer ingezet. Toch is er bijvoorbeeld bij Alliander een reorganisatie aangekondigd. Maar ook dat past in het beeld, volgens Willems. “Grote bedrijven gaan in onzekere tijden kijken hoe ze efficiënter kunnen organiseren.” Zowel Willems als ABN Amro zien dat de vraag naar techneuten onverminderd groot is. De enquête van de NVDE laat zien dat bijna de helft van de bedrijven verwacht dat Nederland “groener uit de crisis” komt.


kWh People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.