kWh People
Windmolens met windenergie

ARBEIDSMONITOR 'Noodklok wegens krapte op arbeidsmarkt'

De voortgang van de energietransitie dreigt te stokken omdat er te weinig mensen zijn om het werk uit te voeren. Dat stelde Wim Voogd, programmaleider energietransitie bij Arcadis begin oktober in een manifest. Ook technologiebrancheclub FME luidde na publicatie van de Miljoenennota de noodklok. “De rek is er wel een beetje uit”, zegt directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor deze arbeidsmonitor.

De energietransitie is in gevaar, schreef FME in de reactie op de Miljoenennota. Voorzitter Theo Henrar sprak van een “gillend tekort aan technisch personeel”. De club concludeerde dat er in de Miljoenennota te weinig geld werd gereserveerd voor technisch onderwijs en voor arbeidsmarkthervormingen om zo de nood aan technische geschoold personeel te lenigen.

'Remmende factor'

Voogd van Arcadis noemt in een manifest naar aanleiding van het Arcadis-rapport “In stroomversnelling naar Net Zero” de arbeidsmarkt “de grootste remmende factor om de klimaatdoelen van Parijs te behalen”. Het bureau stelt: “In Nederland lijkt de energietransitie vooral te stokken op het vinden van het juiste personeel om deze enorme klus te klaren.” Het gaat om tekorten op alle niveaus, van installateur tot ingenieur.

Het manifest noemt drie oplossingen. Ten eerste, het gat tussen opleiding en praktijk dichten, zodat mensen goed zijn voorbereid op het werkende leven. Ten tweede, omscholingstrajecten opgezet door opleidingen en marktpartijen met geld van de overheid om mensen klaar te stomen voor technisch werk. En als laatste oplossing voor het nijpend tekort aan arbeidskrachten wordt het aanpakken van beloningsstructuren en het werven van mensen in het buitenland genoemd.

Het aantal vacatures dat op dit moment open staat ligt op recordhoogte. In de vorige arbeidsmonitor ging het nog om een minimaal verschil van twee met het voorgaande record, maar het aantal vacatures is sindsdien flink doorgestegen en staat nu op 1.370. dat zijn er 84 meer dan vorige keer. “Het is geen probleem van bepaalde segmenten waar het krap is, zoals de techniek, overal worden mensen gezocht”, zegt directeur Willems. De verwachte behoefte aan mensen voor de gehele energietransitie wordt overigens nog hoger geschat. Dat beeld is terug te zien in de hele Nederlandse arbeidsmarkt, die ongekend krap is. Het Financieele Dagblad rapporteerde dat één op de drie werknemers inmiddels is benaderd voor een functie elders, terwijl het aantal mensen dat actief een baan zoekt afneemt. Willems ziet wel dat de mobiliteit, die gedurende de corona-periode laag lag, iets begint toe te nemen. En de lonen gaan omhoog, signaleert hij. “Je hebt vaak wel te maken met CAO's, maar de ruimte die er is, die wordt gebruikt.”

Faillissementen

Ook het geringe aantal faillissementen speelt volgens Willems mee bij de beschikbaarheid van nieuwe arbeidskrachten en de zin om van werkgever te veranderen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteerde dat het aantal faillissementen in Nederland in september weliswaar hoger lag dan een maand eerder, maar het aantal faillissementen in augustus was dan ook het laagste sinds december 1990. “Een faillissement geeft reuring”, zegt Willems. Reuring of onrust in het aanbod of de vraag naar personeel als gevolg van de huidige hoge gasprijzen heeft hij nog niet waargenomen.

“De grote vraag is of de budgetten voor volgend jaar worden gebaseerd op het aanbod van projecten in de markt, of op het aantal mensen dat bedrijven verwachten te kunnen aannemen”, zegt Willems. In het najaar worden de doelstellingen en het budget voor het volgende jaar opgesteld. “Normaal baseren bedrijven de verwachting voor het volgende jaar op de commerciële kansen. Maar uiteindelijk kun je meer werk alleen maar met meer mensen doen.”


kWh People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.