Volgende week verzamelt de solar & storage community zich op Solar Solutions, waar de meest recente ontwikkelingen en vernieuwingen in de branche worden besproken. Tegelijkertijd vindt er op dezelfde locatie Green Heating Solutions plaats. Zo kan jij je in één klap laten informeren over de nieuwe ontwikkelingen in zowel duurzame verwarming als zonne-energie.

Met de recente ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de warmtetransitie, merken wij de groeiende vraag naar expertise op dit gebied. Onder warmtetransitie verstaan wij de overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven voor onder andere het verwarmen van woningen. Dit is van belang omdat ongeveer 70% van het energieverbruik in gebouwen wordt gebruikt voor verwarming. Het doel van deze transitie is om de klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken door de uitstoot van CO₂ te verminderen, een essentieel onderdeel van de energietransitie.

Uiteindelijk gaat iedereen overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Om dit proces effectief te coördineren, spelen gemeenten een belangrijke rol als regisseur voor de Gebouwde Omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en andere overheidsinstanties hebben zij aan het eind van 2021 een Transitievisie Warmte vastgesteld om dit proces in goede banen te leiden.

Wat is een Transitievisie Warmte?

Een Transitievisie Warmte is een document dat wordt opgesteld door gemeenten in Nederland als onderdeel van de warmtetransitie. Het heeft als doel een plan te bieden voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen voor de verwarming van gebouwen binnen de gemeente.

Freek Pijman, Recruitment Consultant: "Met de komst van de Wet collectieve warmte (Wcw) staat de groei en verduurzaming van de warmtesector en collectieve warmtesystemen centraal". De Wet collectieve warmtevoorziening is bedoeld om een kader te bieden voor de ontwikkeling en uitvoering van collectieve warmteprojecten, en om de transitie naar duurzame warmtevoorziening te versnellen in lijn met de klimaatdoelstellingen van Nederland. Wij zien de groeiende vraag naar kennis en nieuwe collega's bij gemeentes, adviesbureaus en ontwikkelaars. Hier liggen kansen". 

Ook Bas Albers, Business Unit Manager deelt zijn enthousiasme: "Vorig jaar zagen we al een groeiende interesse bij Solar Solutions en dit jaar is het op de plattegrond nog uitgebreider te zien. Het is voor ons essentieel om met ons team aanwezig te zijn op de beurs. Zo kunnen wij mensen informeren over deze ontwikkelingen en de kansen op de arbeidsmarkt".

Bezoek ons op stand H22. Ook voor deze editie van Solar Solutions International mag kWh People tickets weggeven. Meld je aan via  deze link en vul de code KWHPEOPLE in om gratis tickets te ontvangen.

Expo Greater Amsterdam
Stelling 1, 2141 SB Vijfhuizen

Openingstijden

Dinsdag 19 maart: 10:00 – 17:00
Woensdag 20 maart: 10:00 – 17:00
Donderdag 21 maart: 10:00 – 17:00

Relevante artikelen