Afgelopen vrijdag organiseerden wij weer een informatieve kennissessie over netcongestie, waarin experts Leon Kuipers (Adviseur Netcongestie RES U10) en Ronald Prins (Werkgroep Netcongestie NVDE) hun inzichten en ervaringen deelden.

Met de opkomst van zonneparken zonder aansluiting, nieuwe bedrijven op zoek naar energie en nieuwbouwwijken in afwachting van stroom, rijst de prangende vraag: hoe gaan we om met netcongestie? Deze vraag stond centraal tijdens de kennissessie, waarbij Leon Kuipers en Ronald Prins hun deskundigheid deelden in een interactieve presentatie.

De sprekers belichtten de complexiteit van netcongestie en presenteerden haalbare oplossingen. Deelnemers werden uitgenodigd om deel te nemen aan discussies en vragen te stellen, waardoor de kennissessie een waardevolle interactieve ervaring werd.

Leon Kuipers en Ronald Prins benadrukten tijdens de kennissessie dat hoewel netcongestie een complex probleem is, het ook een uitdaging is die we gezamenlijk moeten aangaan. Door middel van samenwerking en innovatieve oplossingen kunnen we de infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk verbeteren en de transitie naar duurzame energie soepeler laten verlopen.

Wat is netcongestie?

Netcongestie, een term die in de energiewereld steeds vaker opduikt, verwijst naar situaties waarin de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk ontoereikend is om aan de vraag te voldoen. Met de groeiende vraag naar duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en windturbines, ontstaan knelpunten in het elektriciteitsnetwerk. Dit kan leiden tot problemen zoals vertraagde aansluitingen voor zonneparken, belemmeringen voor nieuwe bedrijven die op zoek zijn naar energie, en woonwijken die wachten op stroomvoorzieningen.

Bedankt Leon, Ronald, alle aanwezige collega's en interim professionals voor jullie waardevolle input en deelname! Wil jij op de hoogte blijven van toekomstige kennissessies en blijven meedoen aan de discussie over de uitdagingen binnen de wereld van duurzame energie? Volg kWh People en blijf betrokken bij de laatste ontwikkelingen en inzichten op het gebied van energietransitie.

Relevante artikelen