Met een team dat een mix van mensen van alle geslachten, genderidentiteiten en achtergronden omvat, is kWh People een mooi voorbeeld van een bureau waar iedereen zich welkom voelt. Deze verhouding is nog niet overal de standaard. Om de energietransitie te versnellen is er volgens het netwerk Women in Energy meer diversiteit nodig. kWh People is daarom trotse partner geworden van het event en netwerk van Women in Energy.

Afgelopen november was de laatste editie van Women in Energy in Den Haag en de volgende editie staat gepland voor september. Mylène Ragon, business unit manager Solar en Storage was vorig jaar namens kWh People aanwezig: “Een inspirerende dag waarin netwerken centraal staat en waar je uitgedaagd wordt om na te denken over niet alledaagse onderwerpen. Er zijn meet-ups, seminars en een aantal open netwerk momenten. Zo’n afwisselende dag staat toe om de verdieping op te zoeken en tegelijkertijd jouw netwerk uit te breiden”.

Volgens Mylène is dit evenement onmisbaar binnen onze energiesector. “Het ontmoeten van dames die in de gehele energiesector werkzaam zijn en samenkomen om ervaringen te delen, is waardevoller dan ik vooraf had ingeschat. Wij werken als dames in een sector die toch gedomineerd wordt door mannen. De overeenkomsten op onze werkplekken zijn enorm.

Er is veel herkenning in de ruimte die vaak toch nog gewonnen moet worden in de boardroom of werkplek ten op zichte van mannelijke collega’s. Een aantal workshops waren gericht op de mogelijkheden die een gemixt team van mannen en vrouwen kan bieden. Er was daarin gelukkig veel ruimte voor humor.”

Tijdens het evenement zijn alle branches binnen de energiesector goed vertegenwoordigd: de knelpunten en uitdagingen binnen de energietransitie kwamen dan ook vaak ter sprake in de open discussies. De dynamiek op de dag werd ook bepaald door de mix van jonge en oude dames.

Het was erg interessant om ideeën en ervaringen uit te wisselen tussen verschillende generaties. Je merkt dat dames nu niet meer weg te denken zijn van de werkvloer. Dat was vroeger blijkbaar heel anders. Die vooruitgang benoemen is essentieel

Door de inhoudelijke discussies, het netwerken en combineren van verschillende activiteiten maakt dit evenement een aanrader volgens Mylène voor vrouwen die werkzaam zijn binnen de energietransitie. kWh People is daarom trots partner geworden voor dit event, omdat het ons als team de kans biedt om bij te dragen aan deze positieve veranderingen en om onze betrokkenheid als kWh People bij belangrijke maatschappelijke kwesties te tonen.

Relevante artikelen