Adviseur Energietransitie

Regio Utrecht
€ tarief in overleg
Beleid | NGO - Emissie
Solliciteer nu
Bel mij terug
Bekijk alle vacatures

Adviseur Energietransitie

Regio Utrecht
€ tarief in overleg
Beleid | NGO - Emissie
Solliciteer nu
Bel mij terug

Dit vinden wij

Daniël Schreurs
In deze rol lever je een waardevolle bijdrage aan een toekomstbestendig Soest zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau.
kwhpeople.Core.Api.Otys.Models.User.PersonModel
Daniël Schreurs

Wat ga je doen?

De opdracht

Het Programma Energietransitie Soest 2020-2025 staat en draait nu bijna twee jaar. Er zijn al veel mooie stappen gezet op weg naar een CO2-neutraal Soest in 2050 maar er is nog een lange weg te gaan totdat Soest haar einddoel heeft behaald. Dat maakt de energietransitie tot een uitdaging! Het team bestaat nu uit een regievoerder, en coördinatoren voor de pijlers wonen, werken, mobiliteit en de gemeente als voorbeeld. Het programma is nu op de helft in uitvoering. Met het nieuwe college met bijbehorend coalitieakkoord is een versnelling gewenst. Nu er middelen komen uit het Rijk voor de energietransitie en de verhoogde Rijks ambitie met als doel 55% CO2 reductie in 2030 in plaats van 49% is een evaluatie en actualisatie van het Programma Energietransitie in Soest gewenst. Daarnaast is er ondersteuning nodig in het takenpakket van de regievoerder om deze ambities om te zetten concrete opdrachten met haalbare doelen inclusief hernieuwde projecten met KPI’s in dat herijkte programma.

Voor de periode van 6 maanden met opties op verlenging zijn we op zoek naar een adviseur energietransitie met het volgende takenpakket:

 • Ondersteuning van en advisering aan de regievoerder energietransitie en bijbehorend team bij de evaluatie en actualisatie van het programma op strategisch, tactische en operationeel niveau
 • Ondersteuning van en advisering aan de regievoerder energietransitie en bijbehorend team bij de herijking van het Programma Energietransitie en daarin het omzetten van de nieuwe ambities in concrete projecten met KPI’s in het Programma inclusief de cijfermatige onderbouwing en het samen daadwerkelijk aanpassen van het Programma inclusief het traject van bestuurlijke besluitvorming
 • Ondersteuning van en advisering aan de regievoerder energietransitie bij het doelmatig inzetten van de nieuwe Rijks middelen ten behoeve van de energietransitie
 • Je volgt en anticipeert op de Rijks en Provinciale ontwikkelingen op gebied van Duurzaamheid en Energietransitie en gaat adequaat aan de slag met de eventuele effecten hiervan op Soest
 • Ondersteuning van de regievoerder energietransitie in haar totale takenpakket met mogelijk het overnemen van (een deel van) haar taken in de regionale samenwerking op gebied van elektriciteitsopwekking (RES en Soester Uitnodigingskader)
 • Dit alles in samenspraak met de regievoerder, het team, de Ambtelijk Opdrachtgever en de (nieuwe) Bestuurlijk Opdrachtgever

 

 

Wat neem je mee?

 • Afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau
 • minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met strategische opgaven van de energietransitie
 • minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 9 jaar bij een gemeentelijke organisatie
 • minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het aan sturen van een programmatische opgave binnen een gemeentelijke organisatie
 • minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in regionale samenwerkingen op strategisch en tactisch niveau
 • aantoonbare kennis van en werkervaring met het opstellen van de cijfermatige onderbouwing van een aanpak voor de Energietransitie op gemeentelijk niveau
 • het hebben van een aantoonbaar lokaal/regionaal netwerk is een pré

De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen

 

 

 

Wat krijg je terug?

 • Interim opdracht voor zzp'er
 • Standplaats: regio Utrecht
 • Aantal uren per week: 16 uur (werkdagen in overleg)
 • Duur opdracht: 6 maanden
 • Startdatum: zo snel mogelijk doch uiterlijk 15 juli 2022
 • Tarief: in overleg

Gesprekken bij de opdrachtgever staan gepland op dinsdag 28 juni 2022 om 9:00 uur

Deze opdracht verloopt via een aanbesteding. Hiervoor geldt een deadline waarop wij kandidaten kunnen voordragen. Daarom zien we je reactie in de vorm van een cv en je motivatie voor deze rol, graag uiterlijk woensdag 22 juni tegemoet.

Waar ga je werken?

 

Werken voor de gemeente Soest betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen wij de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

De gemeente Soest vormt samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Sollicitatie procedure

Stap 1. Je solliciteert

Wij hebben jouw sollicitatie ontvangen, bedankt! Wij gaan deze beoordelen.

Stap 2. Het eerste contact

Als wij voldoende match zien nodigen wij jou graag uit voor een kennismakingsgesprek. Zo niet, dan ontvang je van ons bericht. Wij houden jou dan graag op de hoogte van andere vacatures. Hopelijk de volgende keer beter!

Solliciteer je op een interne vacature en is de eerste kennismaking geslaagd dan volgt er een vervolggesprek met onze collega's. Hopelijk kunnen wij jou daarna verwelkomen in ons team!

Stap 3. Introductie bij opdrachtgever

Na een uitgebreid interview besluiten wij samen of we overgaan tot een introductie bij onze opdrachtgever. Wij gaan hiermee dan aan de slag.

Stap 4. Kennismaking opdrachtgever

Hopelijk is onze opdrachtgever net zo geïnteresseerd als jij en willen ze graag met jou kennismaken. Wij plannen dan graag de gesprekken tussen jullie in.

Stap 5. Gefeliciteerd met je nieuwe baan!

Wij begeleiden het verdere proces en als alles goed gaat kom je tot overeenstemming met onze opdrachtgever. Gefeliciteerd!