Expert Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Arnhem en thuis
€ 77 per uur
Gebouwde omgeving
Solliciteer nu
Bel mij terug
Bekijk alle vacatures

Expert Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Arnhem en thuis
€ 77 per uur
Gebouwde omgeving
Solliciteer nu
Bel mij terug

Dit vinden wij

Ramon Rijckaert
In deze rol ben je het vaste inhoudelijke aanspreekpunt voor de adviseurs van maatschappelijk vastgoedeigenaren en lever je met jou expertise op het gebied van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed een professionele en positieve bijdrage aan het "ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed" van de provincie Gelderland.
kwhpeople.Core.Api.Otys.Models.User.PersonModel
Ramon Rijckaert

Wat ga je doen?

Opdracht omschrijving

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Gelderland heeft als doelstelling om een reductie van 55% van de CO2-emissie in 2030 ten opzichte van het peiljaar 1990. Alle sectoren moeten daar een bijdrage aan leveren. In de gebouwde omgeving ligt de opgave om 2 Megaton CO2 te besparen. Eigenaren van het maatschappelijk vastgoed vormen een belangrijke doelgroep, niet alleen vanwege de verduurzaming van de gebouwen zelf, maar ook vanwege de voorbeeldfunctie die de eigenaren van de gebouwen hebben.

In het kader van het “Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed” heeft de provincie subsidie gekregen van het rijk. Dit programma richt zich op de kleine vastgoedeigenaren in verschillende sectoren, te weten het primair en voortgezet onderwijs, de zorginstellingen,  de organisaties met een publiksfunctie zoals de club- en buurthuizen, de culturele anbi’s, de religieuze en levensbeschouwelijke instellingen en de gemeenten tot 50.000 inwoners . Het programma helpt en stimuleert eigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. In samenspraak met deze vastgoedeigenaren worden binnen het programma adviezen opgesteld over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, over bijbehorende investeringen, over de effecten bezien vanuit de opbrengsten (verlaging exploitatielasten, etc.) en over mogelijkheden voor financiering (met subsidieoverzicht). In totaal moeten ruim 200 organisaties ondersteuning krijgen tot en met december 2024.  Duurzaamheid is een ruim begrip en hoewel er allerlei verbijzonderingen toe te voegen zijn -  zoals afvalreductie en biodiversiteit - gaat het primair om energie-besparing.

Het programma is in 2021 gestart. Om de resultaten van 200 vastgoedeigenaren in 2024 te halen, is een projectopdracht geformuleerd. Deze opdracht wordt in projectteam-verband uitgevoerd. Het projectteam bestaat uit de projectleider, de coaches/adviseurs voor kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren, de adviseur specifiek voor gemeenten, de project experts (technisch/financiële facilitators),  de planner/uitvoerder, de communicatieadviseur en de ondersteuner. Het team wordt aangestuurd door de projectleider. Het team heeft zelf formats gemaakt zodat afstemming in het totale ontzorgingsproces soepel kan verlopen, er geen overschrijvingen zijn en ieder bij de benodigde informatie kan voor afstemming. De planner/uitvoerder coördineert de werkzaamheden.

De expert verduurzaming maatschappelijk vastgoed is onafhankelijk, voert zelf geen duurzame maatregelen uit en heeft geen directe banden met leveranciers en ontvangt geen vergoedingen van leveranciers voor het aandragen van klanten.

Verantwoordelijkheden

De expert verduurzaming maatschappelijk vastgoed vormt  - samen met de andere projectexpert - de backoffice van het ontzorgingsprogramma. De projectexpert is het vaste inhoudelijke aanspreekpunt voor de coaches/adviseurs. De projectexpert gaat desgewenst mee naar de organisaties met maatschappelijk vastgoed om ondersteuning te bieden en een toelichting te geven welke inhoudelijke renovaties en verduurzamingen gedaan moeten worden. De expert beoordeelt eventuele extern ingezette energiescans of andere externe rapportages, wisselt de bevindingen uit in met de coach/adviseur en bespreekt het vervolgproces van de doorgeleiding naar de  vastgoedeigenaar.

De expert brengt de mogelijkheden voor energiebesparende - en duurzaamheidsmaatregelen en de financiële - en duurzame effecten die daarmee gepaard gaan in beeld, beoordeelt wat de vastgoedeigenaar zelf al doet op dit gebied en in hoeverre er financiële ruimte is voor investeringen in deze maatregelen en bespreekt dit met de coaches/adviseurs.

Om kennis te delen en de voortgang te bewaken is er regelmatig overleg binnen het projectteam. Daarnaast zullen de experts actief participeren in het kennis- en leernetwerk van het ontzorgingsprogramma binnen Nederland.

Verwacht wordt dat de expert een professionele, positieve bijdrage aan het programma en het team levert en in staat is om binnen "gelimiteerde tijd" zijn/haar werkzaamheden uit te voeren en verwacht wordt dat hij/zij een waardevolle aangever voor de coaches/adviseurs en de planner is. 

 

Wat neem je mee?

 • afgeronde opleiding op het gebied van duurzaamheid en/of (maatschappelijk) vastgoed en/of bouwkunde en/of energietechniek
 • afgeronde opleiding/certificaat m.b.t. maatwerk- en duurzaamheidsadvies (bijvoorbeeld EPA-certificering of vergelijkbaar)
 • aantoonbaar ervaring (minimaal 3 jaar opgedaan in de periode 2016-heden) met advisering over verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in de sectoren van gemeenten, het primair en voortgezet onderwijs, de zorginstellingen, sportbedrijven, de culturele, kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties, organisaties met een publieksfunctie zoals buurt- en clubhuizen, aan te tonen met minimaal 5 praktijkvoorbeelden
 • aantoonbaar ervaring met de vertaling van de maatregelen (installatietechnisch en bouwkundig) naar financiële verbeteringen
 • je bent de afgelopen twee jaar niet in loondienst geweest van provincie Gelderland
 • je bent heel 2023 inzetbaar voor gemiddeld 20 uur per week

 

Wat krijg je terug?

 • Interim opdracht voor zzp'er
 • Duur opdracht: 12 maanden
 • Optie tot verlenging: 3 x 6 maanden
 • Inzet: gemiddeld 20 uur per week
 • Standplaats: Arnhem en vanuit huis
 • Uurtarief: in overleg, afhankelijk van kennis en ervaring, max. € 80,00 all-in (excl. BTW)
 • Gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 14 december (ochtend), donderdag 15 december of maandag 19 december

Herken jij jezelf in bovenstaande gevraagde functie-eisen en ben je beschikbaar voor genoemde periode, stuur dan je cv. motivatie en tariefstelling vóór woensdag 30 november 2022 naar ramon@kwh-

Sollicitatie procedure

Stap 1. Je solliciteert

Wij hebben jouw sollicitatie ontvangen, bedankt! Wij gaan deze beoordelen.

Stap 2. Het eerste contact

Als wij voldoende match zien nodigen wij jou graag uit voor een kennismakingsgesprek. Zo niet, dan ontvang je van ons bericht. Wij houden jou dan graag op de hoogte van andere vacatures. Hopelijk de volgende keer beter!

Solliciteer je op een interne vacature en is de eerste kennismaking geslaagd dan volgt er een vervolggesprek met onze collega's. Hopelijk kunnen wij jou daarna verwelkomen in ons team!

Stap 3. Introductie bij opdrachtgever

Na een uitgebreid interview besluiten wij samen of we overgaan tot een introductie bij onze opdrachtgever. Wij gaan hiermee dan aan de slag.

Stap 4. Kennismaking opdrachtgever

Hopelijk is onze opdrachtgever net zo geïnteresseerd als jij en willen ze graag met jou kennismaken. Wij plannen dan graag de gesprekken tussen jullie in.

Stap 5. Gefeliciteerd met je nieuwe baan!

Wij begeleiden het verdere proces en als alles goed gaat kom je tot overeenstemming met onze opdrachtgever. Gefeliciteerd!