Procesmanager Verduurzaming Bedrijventerrein Rietvelden

Gemeente 's-Hertogenbosch
€ 80 per uur
Gebouwde omgeving
Bel mij terug
Vacature is vervuld
Bekijk alle vacatures

Procesmanager Verduurzaming Bedrijventerrein Rietvelden

Gemeente 's-Hertogenbosch
€ 80 per uur
Gebouwde omgeving
Bel mij terug

Dit vinden wij

Ramon Rijckaert
kwhpeople.Core.Api.Otys.Models.User.PersonModel
Ramon Rijckaert

Wat ga je doen?

We zoeken een procesmanager voor de aansturing (van stuurgroep, parkmanager, kartrekkers van de actielijnen), voor het stimuleren en toezien op de voortgang, voor een verantwoorde en resultaat gerichte inzet van de beschikbare middelen. Dit vertaalt zich in:

 • m.b.t. de stuurgroep: bepaalt de agenda, legt de te nemen besluiten voor, zorgt voor half jaarlijkse voortgangsrapportage, legt verantwoording af over de besteding van de beschikbare middelen
 • m.b.t. de kartrekkers van de actielijnen: fungeert als klankbord, stuurt op voortgang, op resultaat en de borging daarvan, zet iom kartrekker extern advies waar nodig
 • m.b.t. communicatie: stuurt op goede communicatie met de stakeholders, ondersteunt de parkmanager daarbij waar nodig, geeft presentaties aan stakeholders over het project en de voortgang

Taken:

 • Je initieert activiteiten, stuurt op resultaten, enthousiasmeert de deelnemers
 • Je betrekt partners, zoals bedrijven, de ondernemersvereniging, Waterschap, provincie bij de projecten
 • Je zorgt voor een heldere communicatie tussen de projectorganisatie, de interne organisatie en de omgeving
 • Je wijst de kartrekkers op eventuele subsidiemogelijkheden op (deel)trajecten
 • Je weet wat er speelt op het vlak van de energietransitie voor bedrijven op landelijk en provinciaal niveau en je speelt met de kartrekkers en de partners in op de kansen die dat biedt

Wat neem je mee?

We zoeken een ervaren procesmanager die beschikt over een ervaring op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie op bestaande bedrijventerreinen. Een persoon met humor, relativeringsvermogen en overtuigingskracht.

 • Minimaal hbo-opleiding
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider in vergelijkbare functies vergelijkbare functies of opdrachten in een overheidsorganisatie
 • Kennis van organisatieontwikkeling, gevoel voor het speelveld van stadsontwikkeling, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, samenwerken, uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Ervaring met het voorzitten van overleggen met professionele stakeholders in de energietransitie en/of klimaatadaptatie van bedrijventerreinen
 • Ervaring met het aansturen van complexe projecten, het werken met bestuurders en het samenwerken met andere projectleiders

Competenties

 • Zelfstandig
 • Samenwerkingsgericht
 • Communicatief sterk
 • Zowel heldere taal als vlotte pen
 • Tactisch handelen
 • Hands on mentaliteit

Wat krijg je terug?

 • Interim opdracht voor zzp'er 
 • Duur: 12 maanden. Eventuele verlenging is mogelijk.
 • Inzet: 16 uur per week
 • Tarief: €80,- (all-in, excl. BTW)
 • Standplaats: 's-Hertogenbosch
 • Startdatum: 01-02-2023/01-03-2023

Waar ga je werken?

Bedrijventerrein De Rietvelden (incl. De Vutter en Ertveld) is aangewezen als één van de zogenoemde Grote Oogstterreinen in Noord Brabant. Om de verduurzaming op dit terrein te versnellen heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met ondernemersverenging Rietvelden de Vutter (RIVU) en de provincie Noord Brabant een Plan van Aanpak opgesteld. Ambities, doelstellingen en acties zijn daarin uitgewerkt in vier actielijnen (1) Energiebesparing en duurzaam verbouwen, (2) Local Energy hub en basisvoorziening energienet, (3) groen, klimaatbestendig en duurzame mobiliteit en (4) circulaire economie. De uitvoering van dit plan loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2026. Voor verdere toelichting wordt volstaan met een verwijzing naar bijgevoegd Plan van Aanpak. Beschikbaar budget € 700.000,--.

Er is een stuurgroep gevormd onder voorzitterschap van de gemeente. Op elke actielijn is een werkgroep gevormd met ondernemers en deelname vanuit de gemeente. Tevens is op elke actielijn een kartrekker benoemd. Deelname van bedrijven is niet vrijblijvend. Zij moeten ook capaciteit in brengen en bereid zijn waar nodig te investeren. De RIVU heeft een parkmanager aangesteld. Zij is verantwoordelijk voor de communicatie richting het bedrijfsleven en de werving van deelnemers.

Sollicitatie procedure

Stap 1. Je solliciteert

Wij hebben jouw sollicitatie ontvangen, bedankt! Wij gaan deze beoordelen.

Stap 2. Het eerste contact

Als wij voldoende match zien nodigen wij jou graag uit voor een kennismakingsgesprek. Zo niet, dan ontvang je van ons bericht. Wij houden jou dan graag op de hoogte van andere vacatures. Hopelijk de volgende keer beter!

Solliciteer je op een interne vacature bij kWh People en is de eerste kennismaking geslaagd dan volgt er een vervolggesprek met onze collega's. Hopelijk kunnen wij jou daarna verwelkomen in ons team!

Stap 3. Introductie bij opdrachtgever

Na een uitgebreid interview besluiten wij samen of we overgaan tot een introductie bij onze opdrachtgever. Wij gaan hiermee dan aan de slag.

Stap 4. Kennismaking opdrachtgever

Hopelijk is onze opdrachtgever net zo geïnteresseerd als jij en willen ze graag met jou kennismaken. Wij plannen dan graag de gesprekken tussen jullie in.

Stap 5. Gefeliciteerd met je nieuwe baan!

Wij begeleiden het verdere proces en als alles goed gaat kom je tot overeenstemming met onze opdrachtgever. Gefeliciteerd!