kWh People

Accountmanager Omgevingsdiensten (interim) - gemeente Amstelveen

Vervuld

Context opdracht

De afdelingen Veiligheid en Handhaving (VH) en Stedelijke ontwikkeling (SO), onderdeel van het fysiek domein, werken voor de uitvoeringsorganisatie Amstelveen en Aalsmeer, bedienen 2 gemeentebesturen en in totaal ongeveer 120.000 inwoners. De Accountmanager Omgevingsdiensten NZKG is werkzaam binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling. De Accountmanager werkt nauw samen met de team Omgevingsvergunningen en Toezicht en Handhaving Wabo.

Grote opgaven zoals de Omgevingswet, de energietransitie en duurzaamheidsopgave zorgen voor veranderingen op het snijvlak van bestuur, beleid en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wat betekent dit voor de taak, positie/rol en samenwerking tussen de gemeente en de omgevingsdienst? Binnen dit kader staan wij voor de uitdaging invulling te geven aan de doorontwikkeling van de relatie met de omgevingsdienst.

Bij de oprichting van de omgevingsdienst is veel gekeken naar de uitvoeringskant. In eerste instantie is alleen het verplichte takenpakket ingebracht en werd sporadisch op regiebasis expertise ingehuurd. In de loop der jaren is gebleken dat de Omgevingsdienst zich verder ontwikkelt als volledige adviseur en de gemeente steeds vaker terugvalt op haar expertise. Dit, samen met de eerder geschetste opgave, betekent dat er ook steeds meer en vaker “regie” gevoerd moet worden. Deze taak groeit autonoom mee. Bij de Omgevingsdienst is de uitvoering de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd en uniform gemaakt. Echter, zowel de gemeente als de Omgevingsdienst zitten nu nog in de bedrijfsvoeringhoek. De volgende stap is dat plannen op het terrein van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie vertaald worden in de uitvoering. Daarin speelt de Omgevingsdienst een belangrijke rol.

Opdrachtomschrijving
Het is jouw opdracht om deze taak zowel uitvoerend als strategisch verder vorm te geven. Als opdrachtgever ben je de brug tussen de gemeente en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (uitvoering). Deze Omgevingsdienst voert namens de gemeente op vele terreinen vergunningverlenings-, toezichts en handhavingstaken uit en adviseert op verschillende onderwerpen bij planontwikkeling en de verschillende opgaves. In deze veelzijdige rol ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor het relatiebeheer en het vaststellen van de (jaar)opdracht aan en het monitoren van de resultaten van de omgevingsdienst en de financiële vertaling ervan. Daarnaast draag je zorg voorde totstandkoming van uniform regionaal uitvoerings- en handhavingsbeleid, signaleer en beoordeel je politieke gevoeligheden en bereid je de bestuurders van beide gemeenten voor op vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur van de Omgevingsdienst.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor bestuurlijke advisering over risico- en aandachtsdossiers op gebied van milieu. Binnen het netwerk en het krachtenveld van de Omgevingsdienst signaleer je belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving en adviseer je over de gevolgen hiervan voor de gemeente. Deze taken vragen om een grote bestuurlijke sensitiviteit. Voor de interne organisatie ben je het eerste aanspreekpunt voor de Omgevingsdienst, en door gebruik te maken van je interne netwerk zorg je dat vraagstukken integraal worden benaderd. Je draagt bij aan de optimalisatie van het opdrachtgeverschap en de voorbereiding van inwerkingtreding van de omgevingswet en het in beeld brengen de implicaties hiervan voor de taken die bij de Omgevingsdienst zijn belegd.

Functie-eisen

 • Je hebt voor de functie een afgeronde hbo en/of wo-opleiding;
 • Je hebt een aantal jaar ervaring als accountmanager bij voorkeur bij gemeentelijke organisaties, omgevingsdiensten of veiligheidsregio’s;
 • Je beschikt over actuele kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de VTH-taken en Gemeenschappelijke regelingen;
 • Je bent analytisch sterk, bezit over goede communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden (mondeling, schriftelijk) en hebt oog voor tegenstrijdige belangen;
 • Je stelt bestuurlijk vast te stellen producten op (College- en raadsvoorstellen) en draagt zorg voor de besluitvorming daarvan;
 • Je hebt ervaring met het voeren van stakeholder- en omgevingsmanagement;
 • Je schept de benodigde publiekrechtelijke randvoorwaarden om te komen tot de gewenste ontwikkeling (o.a. procedures, programma’s en de financiële uitwerking / verantwoording daarvan);
 • Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde resultaten, binnen de afgesproken kaders/randvoorwaarden (o.a. scope, geld, kwaliteit, tijd, risico’s, stakeholders);

Als Accountmanager beschik je verder over de volgende competenties:

 • Klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Betrouwbaar
 • Politieke sensitiviteit
 • Flexibel
 • Samenwerken
 • Overtuigend

Arbeidsvoorwaarden en praktische zaken

 • Interim opdracht geschikt voor zzp'ers
 • Periode: 6 maanden, met optie tot verlenging
 • Aantal uur per week: 32
 • Tariefindicatie: €65-75 per uur
 • Standplaats: Amstelveen
 • De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op maandagmiddag 28 september
 • Reageren tot en met: zondag 20 september

Goed om te weten:

Dit is een aanbestedingsprocedure welke voorbereidingstijd vergt om voor deze rol in aanmerking te komen. Samen met de consultant van kWh People zal je hiermee aan de slag gaan om tot een kansrijke offerte te komen. We vertellen je graag meer over onze werkwijze.

Contactpersoon

Koen Maassen
M: (06) 2140 0695

Meer weten?
Consultant
kWh People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.