kWh People
Windmolens voor windenergie
Groot netwerk in de energiewereld
Duurzame energie
100% focus op de energiemarkt
Zonne-energie
Topjobs op HBO en WO niveau
Elektrische auto
Passie voor innovatie en duurzaamheid

Adviseur Klimaatadaptie

Nieuw

Functie omschrijving Adviseur Klimaatadaptie

Als Adviseur Klimaatadaptatie ga je aan de slag met de acties uit het klimaatadaptatieplan. Je pakt de regie, monitort en coördineert acties. Je werkt daarvoor binnen een team samen met 5 collega’s die direct bij klimaatadaptatie betrokken zijn. Je draagt bij aan beleidsontwikkeling en denkt mee over de aanpak van klimaatadaptatie in de stad. Binnen de organisatie weet jij verbanden te leggen met andere beleidsvelden, projecten en gebiedsontwikkelingen en bewaak jij de integrale samenwerking. Buiten de organisatie ben je als klimaatadviseur actief betrokken bij bewonersparticipatie, ondernemers en diverse netwerken die zich met dit thema bezighouden. In samenwerking met je collega adviseurs en de afdeling communicatie zorg je dat het thema klimaatadaptatie de komende 2 jaar flink gepromoot wordt door aansprekende acties en projecten. Tenslotte is klimaatadaptatie een zeer actueel thema in de stad en bij het bestuur. Jij schuift daarom regelmatig aan bij de wethouder en zorgt voor de beantwoording van bestuurlijke vragen.

De werkzaamheden

 • Je coördineert acties die leiden tot samenwerking met inwoners op het gebied van klimaatadaptatie zoals bijvoorbeeld onttegel- en vergroeningsacties van tuinen.
 • Je stelt klimaatadaptatiemaatregelen op voor bewoners en ondernemers zoals een hemelwater afkoppelsubsidie, je coördineert en toetst de bestaande groene dakensubsidie.
 • Je zet diverse communicatie en promotie acties uit en het actualiseert de website Amstelveen Rainproof.
 • Je zet onderzoeken uit over de aanpak van hittestressbestrijding en wateroverlastbestrijding in de openbare buitenruimte. Resultaten van het onderzoek verwerk je in een aanpak en/of pilots.
 • Je adviseert over klimaatadaptatie maatregelen bij renovatieprojecten en stedelijke gebiedsontwikkelingen.
 • Je opereert in een maatschappelijke en politiek-bestuurlijke context, waarbij verschillende belangen moeten worden gewogen.
 • Je maakt de vertaalslag tussen beleid en uitvoering.
 • Je bent een praktische aanpakker en vindt het een uitdaging om door middel van aansprekende acties klimaatadaptatie de komende 2 jaar op de kaart te zetten.
 • Je brengt mensen in beweging en weet ze mee te krijgen.

Als Adviseur Klimaatadaptatie kom je te werken in het team Beleid en Advies Buitenruimte (BAB) dat bestaat uit 18 adviseurs die integraal werken vanuit de vakdisciplines groen, infra, riolering, afval, verkeer, openbare verlichting, (spel)recreatie, klimaatadaptatie en water. Het team BAB maakt onderdeel uit van de afdeling Projecten en Advies (95 medewerkers). Het team is met name verantwoordelijk voor de beleidsvorming, bestuurlijke advisering en het opdrachtgeverschap. De afdeling als geheel is verantwoordelijk voor het beleid, advisering, plannen, ontwerpen, voorbereiden en realiseren van projecten in de openbare ruimte.

Functie-eisen Adviseur Klimaatadaptie

 • Afgeronde relevante HBO opleiding met specialisme klimaatadaptatie en duurzaamheid.
 • Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van klimaatadaptatie, duurzaamheid ruimtelijke ontwikkeling, beheer en onderhoud in stedelijk gebied.
 • Je bent bekend met en hebt aantoonbare ervaring met draagvlak creëren en participatieprocessen met bewoners en ondernemers op het thema klimaatadaptatie en/of duurzaamheid.
 • Werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Werkervaring met het uitzetten van onderzoeken en advies ten aanzien van hittestressbestrijding en wateroverlastbestrijding in de openbare buitenruimte.
 • Werkervaring met het opzetten en coördineren van subsidieregelingen klimaatadaptatie voor bewoners en ondernemers, zoals een hemelwater afkoppelsubsidie, groene dakensubsidie.
 • Kennis van moderne communicatie tools en het toepassen ervan.
 • Werkervaring met beleidsontwikkeling openbare buitenruimte.
 • In staat om een helder advies/notitie op te stellen.
 • Bij de gemeente Amstelveen is Bring Your Own Device (BOYD) van toepassing

Gewenste competenties:

 • Resultaatgericht.
 • Betrouwbaar.
 • Omgevingsbewustzijn
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift.
 • Samenwerken/teamplayer.
 • Praktisch.
 • Aanpakker.
 • Overtuigingskracht/Motiveren.

Arbeidsvoorwaarden

 • Interim opdracht voor ZZP'er
 • Duur: 01-09-2021 t/m 31-08-2022 (optie tot verlenging 2 x 6 maanden)
 • Standplaats: Amstelveen
 • Aantal uren per week : 24 (dagen in overleg, bij voorkeur aaneengesloten dagen)
 • Max. tarief: € 73 per uur
 • Reageren kan tot en met donderdag 8 juli 2021
 • Interviews worden gevoerd in Amstelveen op woensdag 21 juli 2021 tussen 9:00 en 15:00 uur. Je dient op dit tijdstip beschikbaar te zijn

Bedrijfsprofiel

Amstelveen heeft de ambitie om de stad klimaat adaptief in te richten. Hoofdthema’s zijn: het beperken van hittestress (onder meer door het versterken van groen in de stad), het water robuust maken van de stad, droogtebestrijding, en het beperken van gevolgschade door overstromingen. Gebiedsontwikkelingen en renovatieprojecten bieden kansen voor het klimaatbestendig inrichten van de stad, primair in de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen wij ook bij bewoners en ondernemers de bewustwording over klimaatadaptatie vergroten, zodat ook op particulier terrein maatregelen worden getroffen om de negatieve effecten van klimaatveranderingen beter te beheersen.

De gemeente Amstelveen heeft het beleidsplan klimaatadaptatie 2021-2026 vastgesteld, met daarin voor de komende 2 jaar een Actieplan voor de thema’s wateroverlast, hittestress, droogte, en overstromingen. Een “bewonersagenda” maakt deel uit van het actieplan. Wij zoeken een tijdelijke Adviseur Klimaatadaptatie die dit actieplan gaat coördineren en realiseren. De focus ligt daarbij op de bewonersagenda.

Locatie

Amstelveen

Contactpersoon

Daniël Schreurs
M: (06) 4685 3948

Meer weten?
Consultant
kWh People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.