kWh People
Windmolens voor windenergie
Groot netwerk in de energiewereld
Duurzame energie
100% focus op de energiemarkt
Zonne-energie
Topjobs op HBO en WO niveau
Elektrische auto
Passie voor innovatie en duurzaamheid

Energiecoördinator

Vervuld

Functie omschrijving Energiecoördinator

Doel van de functie

Het zorg dragen voor het energiebeheer op de campus van de TU Delft conform wettelijke verplichtingen en de daarmee samenhangende rapportages. Binnen deze functie borgen van de uitvoering van de MJA-3 en het interne energiebeleid. Tevens afstemming met en aansluiten bij o.a. RVO en andere universiteiten. De Energiecoördinator rapporteert aan de de teamleider energie. De functie maakt onderdeel uit van Team Energie binnen de afdeling Beheer & Onderhoud.

Kerntaken en verantwoordelijkheden

 • Is verantwoordelijk voor het inrichten van een tool waarmee energieverspilling kan worden opgespoord, met behulp van GBS-systemen, energieregistratiesysteem en daaraan gerelateerde meetsystemen.
 • Is verantwoordelijk voor het toetsen op het naleven van de wettelijke verplichtingen, de veranderingen daarop en de wijze waarop dat geborgd is binnen de TU Delft op gebied van energie en emissies. Het voeren van de communicatie hierover de betrokken instanties.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen en laten uitvoeren van de energie besparende maatregelen (EEP).
 • Is verantwoordelijk voor het indienen van het elektronisch milieujaarverslag in samenspraak met de teamleider Energie.
 • Is verantwoordelijk voor de inrichting en juiste werking van de energiemonitoring op de campus van de TU Delft.
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van (meerjaren-) energieadvies en dit vertalen in toekomstige (mogelijke) investeringen.
 • Is verantwoordelijk voor het doorrekenen van nieuwe initiatieven op gebied van energiebesparing en nieuwe concepten en het adviseren hierin.
 • Is verantwoordelijk voor het energiezorgsysteem, zowel het onderhouden van het plan als borgen dat de afspraken worden nageleefd. Randvoorwaardelijk voor planning, realisatie en monitoring.
 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits welke binnen het energiezorgsysteem moeten worden uitgevoerd.
 • Is verantwoordelijk voor aanleveren van gevraagde data op gebied van energie om gehoor te kunnen geven aan verzoeken t.b.v. internationale rankings.
 • Stemt de uitvoering van zijn werken af met collegae technisch beheerders, gebouwbeheerders en de afdeling Projecten.
 • Beoordeelt bestekken van renovatie- en nieuwbouwprojecten op het energiebeleid TU Delft en de monitoringsvoorschriften.
 • Geeft gevraagd en ongevraagd technisch en tactisch advies over energiegebruik en besparing aan gebruikers, collegae en projecten.
 • Verwerkt randvoorwaarden en kwaliteitseisen waaraan energiemonitoring dient te voldoen in de FMVG gids.
 • Bewaakt de algehele energiebesparingsdoelstellingen van de TU Delft zelf en het rapporteert afwijkingen hierop.

Functie-eisen Energiecoördinator

 • HBO+ werk- en denkniveau.
 • Minimaal HBO energietechniek, technische bedrijfskunde of gelijkwaardig.
 • Ervaring van 5 jaar met energiemonitoring en energiebesparingsprojecten.
 • Ervaring op een vergelijkbaar functieniveau.
 • Ervaring met advies en (intern) consultancy.
 • Kennis van projectmanagement, planningssoftware en procesverbetering (Lean Six Sigma).
 • Kennis van energietechniek.
 • Kennis en ervaring van GBS-systemen en “asset management” (ISO 55.000) in een pre.
 • Functiecompetenties: initiërend, plan- en organisatievermogen, accuratesse, communicatievaardigheden, sturen op resultaat en kostenbewust handelen en beweegt zich makkelijk op verschillende niveaus in de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten. De functie is ingedeeld in salarisschaal 11 (max. € 4.654,-) en is afhankelijk van jouw kennis en ervaring. Naast het salaris ontvang je jaarlijks een vakantie uitkering van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een werkkostenbijdrage, een bijdrage in de reiskosten voor woon-werkverkeer en krijg je 41 vrije dagen bij een fulltime dienstverband. Daarnaast is het mogelijk om jaarlijks via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden je eigen beloningspakket samen te stellen. Je bepaalt hiermee zelf (een deel) van het arbeidsvoorwaardenpakket én je krijgt fiscaal voordeel. Je neemt deel aan een pensioenregeling via het ABP waarbij ongeveer twee derde door de TU Delft wordt betaald en één derde door de medewerker. Verder is het mogelijk om met korting te sporten en gebruik te maken van collectieve (zorg)verzekeringen.

Bedrijfsprofiel

Directie Facilitair Management & Vastgoed (FMVG) als onderdeel van de Universiteitsdienst is de directie die het volledig campus management van de TU Delft uitvoert. Zij biedt functionele ruimte en service op de campus en borgt de bedrijfs-continuïteit van gebouwen, installaties en apparatuur. Dit op het niveau van operational excellence, tegen verantwoorde kosten en met tevreden gebruikers. FMVG bestaat uit de afdelingen Vastgoedontwikkeling, Projecten, Beheer & Onderhoud, Facilitair Management en het Bedrijfsbureau. De afdeling Beheer & Onderhoud verzorgt het monitoren, inspecteren en onderhouden van alle onder de verantwoordelijkheid van FMVG gebrachte gebouwen, gebouwinstallaties, energieinstal-laties, terreinen en infrastructuren op de TU Campus. Het ontwikkelt de Meerjaren Onderhouds-verwachting (MOV) en legt projecten voorkomend uit het MOV ter uitwerking en uitvoering voor aan de afdeling Projecten.

Locatie

Delft

Contactpersoon

Jubbe van den Wildenberg
M: (06) 5517 5256
Meer weten?
LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.