kWh People
Windmolens voor windenergie
Groot netwerk in de energiewereld
Duurzame energie
100% focus op de energiemarkt
Zonne-energie
Topjobs op HBO en WO niveau
Elektrische auto
Passie voor innovatie en duurzaamheid

Energiecoördinator Financieel

Vervuld

Functie omschrijving Energiecoördinator Financieel

De energievoorziening van de Universiteit Utrecht bestaat uit levering en opwekking van elektriciteit, warmte, koude en de levering van gas en water. De afdeling energie bestaat uit drie clusters: Energiebedrijf, Energiemanagement en Ontwikkeling & realisatie.

We bieden een functie aan in het cluster energiemanagement, dat verantwoordelijk is voor het administratieve energiebeheer. Dit betreft het beheren, monitoren, bewaken en rapporteren van het energiegebruik van de gebouwen en installaties van de Universiteit Utrecht en de daarbij horende kosten. Tevens is het cluster verantwoordelijk voor het technisch energiebeheer. Dat behelst enerzijds het realiseren van een efficiënte en zo duurzaam mogelijke energievoorziening nu en in de toekomst. Anderzijds gaat het over het bedenken en realiseren van optimalisatiemogelijkheden van de technische installaties met als doel het energieverbruik van een organisatie zo economisch mogelijk in te richten en realiseren van energiebesparingsinitiatieven. Als energiecoördinator ben je onderdeel van het team energiemanagement en ben je verantwoordelijk voor met name het administratieve energiebeheer.


Je taken zijn als volgt:

 • Je beheert alle energie- en wateraansluitingen van de Universiteit incl de daarbij horende operationele taken en draagt zorg voor de bewaking van het energiegebruik en de facturatie
 • Je signaleert bij de analyse van verbruiksgegevens afwijkingen en rapporteert die naar de betrokkenen
 • Je hebt een voortrekkersrol bij het opstellen van interne en externe rapportages, zoals het opstellen van de begroting en kwartaalprognoses, de MJA-3 en de CO2 Emissie-rapportage
 • Je bent verantwoordelijk voor de inkoop van elektriciteit, gas en CO2 emissierechten en begeleidt de aanbestedingsprocedure
 • Je ondersteunt andere afdelingen bij het oplossen van afwijkingen in het energiegebruik en diverse vragen op het gebied van de energievoorziening
 • Je beheert het energiemanagementsysteem ERBIS

Functie-eisen Energiecoördinator Financieel

 • Je hebt een HBO-diploma met enkele jaren werkervaring
 • Je hebt gevoel voor cijfers en data-analyse, je bent analytisch en kunt makkelijk patronen herkennen
 • Je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is goed en je bent organisatiesensitief
 • Je beschikt over analytisch vermogen, werkt gestructureerd en denkt in oplossingen in plaats van in problemen
 • Je hebt ervaring met energiemonitoring (bij voorkeur met ERBIS), alle Officeprogramma’s en bent expert in MS Excel
 • Je kunt zowel in een team als zelfstandig werken
 • Je bent stressbestendig en weet van aanpakken
 • Je bent flexibel in de uitvoering van je werkpakket, waarbij jij je collega’s ondersteunt bij de uitvoering van hun taken, maar waarbij dat natuurlijk ook andersom kan
 • Je vindt het leuk om in een veranderende organisatie mee te denken over optimale manier van (samen)werken waarbij je ervaringen bij andere werkgevers gebruikt om nieuwe inzichten in te brengen

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een aanstelling in tijdelijke dienst voor de duur van een jaar met bij een goede functievervulling uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt afhankelijk van kennis en ervaring minimaal € 2.709 en maximaal € 4.274,- (schaal 10 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een volledige aanstelling. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (o.a. goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling.

Bedrijfsprofiel

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De Directie Vastgoed & Campus is één van de directies van de Universitaire Bestuursdienst en heeft als rol om ervoor te zorgen dat medewerkers, studenten en bezoekers van de universiteit optimaal ondersteund worden en kunnen excelleren in hun onderzoek en onderwijs. Vastgoed & Campus werkt aan inspirerende, veilige, duurzame huisvesting en omgeving op het Utrecht Science Park, International Campus Utrecht en de binnenstad van Utrecht.

Per 1 september 2018 is de directie gereorganiseerd en bestaat uit drie afdelingen (Gebiedsontwikkeling, Huisvesting en Strategie, Advies & Energie).

De afdeling Strategie, Advies en Energie (SAE) is verantwoordelijk voor de strategie-ontwikkeling en het portefeuillemanagement van gebouwen, gebied en voorzieningen van de UU. Het uitgangspunt is daarbij het strategisch huisvestingsplan, de campusvisie én het primair proces van de gebruikers alsmede innovaties op technisch en organisatorisch gebied. SAE ontwikkelt hiervoor de strategie en het beleid en werkt deze uit in een concrete huisvestings- en gebiedsplannen en huisvestingsbeleid

De afdeling Energie is verantwoordelijk voor de levering van warmte en koude (WKK, WKO en andere bronnen) aan gebouwen van de Universiteit Utrecht en gecontracteerde derden en de bijbehorende bedrijfsvoering van de installaties voor opwekking en distributie. Bij de energieopwekking en het gebruik ervan in de gebouwen wordt gestreefd naar maximale efficiëntie. Het doel is om in 2030 een CO2 neutrale bedrijfsvoering en transitie naar niet fossiele brandstoffen te realiseren.

Naast levering en installatiebeheer is de afdeling verantwoordelijk voor de uitwerking van het Programma energie, wat het monitoren, bewaken en rapporteren van het energiegebruik van de gebouwen en installaties behelst. In het programma wordt een integrale aanpak gehanteerd waarbij de projecten bij voorkeur ondersteunend zijn aan meerdere doelstellingen. Hierbij wordt de strategie gebruikt die direct voortvloeit uit de zogenaamde Trias Energetica.

Procedure

De selectiegesprekken worden gevoerd door kWh People. De gesprekken bij Universiteit Utrecht vinden plaats vanaf eind januari 2019.

Locatie

Utrecht

Contactpersoon

Jubbe van den Wildenberg
M: (06) 5517 5256
Meer weten?