kWh People

Omgevingscoördinator

Nieuw

Werkzaamheden

In algemene zin is de omgevingsoördinator verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement in zijn of haar gebied. De omgevingsoördinator is het gezicht en de contactpersoon voor de stakeholders in zijn gebied.
De uitdaging is om in korte tijd inzicht te krijgen in alle doelgroepen: Bestuurlijk, NGO’s, burgers en bedrijven en (mogelijke) activisten. In contact met stakeholders wordt informatie opgehaald (eisen, randvoorwaarden, wensen etc.) en wordt zoveel mogelijk informatie gedeeld om stakeholders in staat te stellen voor hun belang op te komen. Deze informatie kan worden gebruikt om in samenwerking met andere teamleden (bv techniek, vergunningen, zakelijk recht, communicatie) een strategie uit te werken. Een omgevingsoördinator hoeft niet alles zelf te doen, maar moet wel het overzicht hebben en regie voeren op de te volgen strategie.


De volgende activiteiten worden van de omgevingsoördinator verwacht:

 • Opstellen omgevingsplan in samenwerking met de omgevingsanalist

 • Ontwikkelen strategie en daaruit volgende gespreksagenda
 • Voeren van gesprekken met stakeholders, al dan niet samen met collega uit andere discipline
 • Verzamelen input stakeholders, toewerken naar gedragen oplossingen
 • Opstellen, vullen en bijwerken omgevingsmonitor
 • Afstemmen omgevingsactiviteiten met Omgevingsmanager, delen hoofdpunten, (gebied overstijgende) issues etc.
 • Samenwerking met andere disciplines: communicatie , vergunningen, zakelijk recht, techniek etc.

Functie-eisen

De omgevingsoördinator voldoet aan de volgende ervaringseisen:

 • Ervaring binnen een (infrastructureel) project in een complexe omgeving met diverse stakeholders met uiteenlopende belangen
 • Kennis van planologische procedures
 • Ervaring in samenwerken met diverse projectdisciplines, waaronder techniek en communicatie;
 • Kennis hebben van de principes van Strategisch Omgevingsmanagement
 • Kennis van warmte is een pre

De omgevingsoördinator bezit de volgende eigenschappen:

 • Goed luisteren en empathisch vermogen;
 • Inleven in de belangen en standpunten van anderen;
 • Betrouwbaar en integer; afspraken nakomen
 • Open staan voor oplossingen die mogelijk anders zijn dan de eigen voorstellen;
 • Communicatief vaardig en zich kunnen verplaatsten in de wereld van anderen;
 • Schriftelijk goed onderlegd. Sterk in het schrijven van zakelijke brieven en het opstellen van rapporten en (project)plannen;
 • Een uitstekende organisatiesensitiviteit en een goed gevoel voor timing van processen en activiteiten;
 • Gevoel voor het politieke ‘spel’ in de regio;
 • Gemakkelijk in het leggen van nieuwe contacten en in staat zijn bestaande contacten zorgvuldig te onderhouden (netwerker en bruggenbouwer);
 • In staat partijen met elkaar in contact te brengen zodat er een productieve dialoog ontstaat;
 • Goed kunnen onderhandelen. In staat deals te sluiten;
 • Een helicopterview hebben. In staat de situatie snel te overzien en bijzaken en hoofdzaken kunnen onderscheiden;
 • Proactief en in staat verschillende inhoudelijke terreinen binnen het projectteam te betrekken en ervoor zorgen dat de output op tijd wordt geleverd;
 • Een echte teamspeler zijn, met een oprechte interesse in mensen

Praktisch

 • Start: januari 2020
 • Looptijd 12 maanden
 • Uur: 40 uur per week
 • Locatie: Rotterdam/Westland/Schiedam e.o.
 • Uurtarief: €75 (incl)

Achtergrond

Omgevingsmanagement
Het realiseren van een omvangrijke warmteleiding door een dicht bebouwde omgeving is een complexe aangelegenheid. De ontwikkeling en realisatie kennen vele interacties met bestuurders, vergunningverleners, grondeigenaren, bewoners en partijen in de warmteketen. Daarnaast kent het project een hoge technische complexiteit in een "drukke" boven- en ondergrondse fysieke omgeving. Regie houden op relaties is een van de belangrijke voorwaarden voor succes binnen het project.
De Omgevingsoördinator maakt deel uit het van Omgevingsteam en rapporteert aan de Omgevingsmanager.

Er wordt gewerkt volgens de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Strategisch omgevingsmanagement is er op gericht – met respect voor de belangen van betrokken stakeholders (van bestuurders tot bewoners) – het project soepel te laten verlopen. Daarom kiest men er voor tijdig in contact te komen met belanghebbenden, issues in beeld te brengen en gezamenlijk met belanghebbenden te zoeken naar belangen, kansen en oplossingen. De omgeving is erg belangrijk voor het project en per partij wordt nadrukkelijk een passende participatievorm gezocht. De omgeving is een kennisbron en door tijdig in contact te komen, kan het project gesteld staan voor de uitdagingen die er komen.

Locatie

Rotterdam

Contactpersoon

Daniël Schreurs
M: (06) 4685 3948

Meer weten?
Consultant
kWh People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.