kWh People
Windmolens voor windenergie
Groot netwerk in de energiewereld
Duurzame energie
100% focus op de energiemarkt
Zonne-energie
Topjobs op HBO en WO niveau
Elektrische auto
Passie voor innovatie en duurzaamheid

Proces en Projectleider 'verbeteren ventilatie en versnellen verduurzaming scholen'

Nieuw

Functie omschrijving Proces en Projectleider 'verbeteren ventilatie en versnellen verduurzaming scholen'

De provincie Noord-Brabant werkt momenteel samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en 12 Brabantse gemeenten (B5 en M7 gemeenten) aan meerdere samengestelde projecten onder de onlangs bestuurlijk vastgelegde "Actie- en Investeringsagenda Brede Herstelaanpak Corona" (AIAC). Het betreft een multidisciplinaire samenwerking op inhoudelijk, procesmatig en financieringsvlak.

De herstelaanpak richt zich specifiek op het stimuleren van bestaande projecten met het doel om ze te versnellen met aanvullende (Europese) middelen.

Er is sprake van vijf samengestelde projectrichtlijnen:

 • SP1: Versnellen aanleg BrabantRing;
 • SP2: Opschalen Brabant Leert;
 • SP3: Verduurzamen bestaand vastgoed;
 • SP4: Impuls vitale (binnen)steden;
 • SP5: Verbeteren ventilatie en versnellen verduurzaming van scholen.

Deze opdracht gaat over de projectlijn SP5. Dit bestaat uit het verder uitwerken van een innovatief ontzorg concept (middels een ESCo) voor schoolgebouwen waarin zowel betere ventilatie (primaire doelstelling) als verduurzaming (gecombineerde/secundaire doelstelling) bewerkstelligd worden. Daarnaast wordt gewerkt aan draagvlak bij gemeenten en schoolbesturen voor het ontzorg concept en zal een heldere ondersteunende communicatieaanpak worden ontwikkeld en uitgerold.

Doelstelling is de innovatieve ontzorg aanpak voor scholen op te schalen binnen een periode van 3 jaar (2021-2023). Het ontzorg concept Brabantse scholen is vernieuwend door het inzetten van een Esco-constructie. Dit is bij Maatschappelijk Vastgoed relatief onbekend en er is nog weinig ervaring mee opgedaan door schoolbesturen en gemeenten. Dit ontzorg concept moet daarom op de juiste manier worden uitgewerkt en gecommuniceerd en aansluitend opgeschaald.

De opgave kenmerkt zich als een sterk innovatief proces met verkennende trajecten en een andere manier van denken en doen. Een dergelijk ontzorg concept is nieuw voor de betrokken partners en vraagt om een stapsgewijze benadering om draagvlak te creëren en slagkracht te vergroten. Het is daarom een uitdaging alle stappen te vertalen naar concrete projectresultaten en harde mijlpalen in de tijd.

De projectleider neemt de volgende activiteiten op zich:

 1. Aansturen en coördineren van werkgroep en klankbordgroep SP5;
 2. Actief deelnemen aan de reguliere ambtelijke Kernteamoverleggen (AIAC) (frequentie 1 x 2 weken);
 3. De communicatie met betrokken gemeenten en schoolbesturen daarbij organiseren en de inbreng van deze stakeholders coördineren, afstemmen en terugkoppelen;
 4. Samen met werkgroep, klankbordgroep en overige betrokken gemeenten het ontzorgconcept verder uitwerken op basis van het Plan van Aanpak SP5 waaronder:
  a. Ontzorgconcept voor Brabantse scholen ontwerpen en uitwerken op basis van de opvolging van de uitgewerkte pilots;
  b. Uitwerken van een format voor het beoogd prestatiecontract met de eerste geïnteresseerde gemeenten (in overleg met klankbordgroep);
  c. Samenwerking PNB en gemeenten (Onderwijsafdelingen) activeren en vormgeven;
  d. Verkennen en advies opstellen over de raakvlakken en de samenwerkingsmogelijkheden met project “Ontzorgingsloket Klein Maatschappelijk vastgoed”, project “Verduurzamen bestaand vastgoed (SP3)” en de Brabantse RESen;
  e. Beslis-/menukaart opstellen met mogelijke opties voor ventilatieverbetering en verduurzaming schoolgebouwen;
  f. Uitvoeren verdere verkenning om het leveranciersaanbod uit te breiden;
  g. Uitvoeren verdere verkenning en opschaling in te zetten financiële middelen (EU, Rijk, InvestNL, Treasury, BOM).

Functie-eisen Proces en Projectleider 'verbeteren ventilatie en versnellen verduurzaming scholen'

 • Afgeronde HBO-opleiding
 • Ervaring als procesmanager: minimaal 7 jaar ervaring als procesmanager bij het opzetten van samenwerkingsverbanden, op het gebied van verduurzaming en/of energiebesparing, tussen lokale overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen op het gebied van maatschappelijk vastgoed en in het bijzonder scholen
 • Expertise als projectleider: minimaal 7, maar bij voorkeur meer dan 12 jaar expertise als projectleider verduurzaming van en/of energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed, met daarbij de eindverantwoordelijkheid voor de juridische, technische en financiële aspecten.
 • Minimaal 3, maar bij voorkeur meer dan 7 jaar aantoonbare ervaring in het samenwerken met Brabantse gemeenten, Brabantse scholen en werken binnen een provinciale overheid.
 • Gewenste competenties:
  • Netwerker
  • Betrouwbaar
  • Ondernemend
  • Zelfstandig
  • Daadkrachtig
  • Verbindend
  • Teamspeler
  • Stressbestendig
  • Bestuurlijk sensitief
  • Omgevingsbewust
 • Beschikbaar per 12 juli 2021

Arbeidsvoorwaarden

 • Interimopdracht voor ZZP'ers
 • Periode: 01-07-2021 t/m 31-12-2021 (met optie tot verlenging)
 • Aantal uren per week: 16
 • Standplaats: 's-Hertogenbosch
 • Tarief: max. € 97,00 per uur
 • Reageren kan tot met dinsdag 22 juni 2021

Locatie

's-Hertogenbosch

Contactpersoon

Daniël Schreurs
M: (06) 4685 3948

Meer weten?
Consultant
kWh People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.