kWh People
Windmolens voor windenergie
Groot netwerk in de energiewereld
Duurzame energie
100% focus op de energiemarkt
Zonne-energie
Topjobs op HBO en WO niveau
Elektrische auto
Passie voor innovatie en duurzaamheid

Product Manager B2B | Vast / Interim

Vervuld

Functie omschrijving | Product Manager B2B | Vast / Interim

Plaats in de organisatie

De Productmanager rapporteert aan de Senior Productmanager (SP) en Manager Productmanagement (TL).

Doelstelling functie

Als Productmanager ben je verantwoordelijk voor beheren van producten voor de zakelijke markt. Daarnaast ontwikkel je nieuwe producten gericht op de realisatie van de verkoop- en margedoelstellingen en zoekt de juiste partners (zowel nationaal als internationaal) om dit te realiseren. Aanvullend draag je tevens bij aan de verbetering van interne processen om kostenbesparingen te realiseren.

Hoofdactiviteiten per resultaatgebied

Vernieuwing en new business

 • Onderzoekt welke nieuwe marktkansen er zijn en hoe daar invulling aan gegeven moet worden (bv. opzetten verkoopmogelijkheden voor multinationals in buitenland of ontwikkelen Financial products in lijn met bancaire wereld);
 • Managet het upstream (ten dele) en downstream (geheel) POP-proces (business case, interne haalbaarheids/impactanalyse ,productplan, propositie ontwikkeling, pilot, bouw/realisatie;
 • Stelt de Commercieel Plan van Aanpak op met daarin de samenstelling van de marketingmix, kosten, investeringen en commerciële targets;
 • Kijkt welke interne en externe samenwerkingsverbanden nodig zijn om deze nieuwe producten of nieuwe markten te ontwikkelen. Inventariseert marktpartijen en maakt selectie;
 • Houdt regelgeving bij, voert overleg met (semi-)overheden en woont relevante congressen bij. Zorgt vervolgens voor passende contractuele en technische oplossingen wanneer van toepassing;
 • Is eindverantwoordelijk voor implementatie en realisatie van het project en de time to market (= projecteigenaar);
 • Heeft veelvuldig contact met de afdeling Sourcing en Business Unit SPM (Sales Portfolio Management) over de mogelijke financiële constructies voor nieuwe producten en de inrichting van de inkoopprocessen hiervan.
 • Draagt de visie en plannen uit voor product aan stakeholders in brede zin (MT en vooral andere afdelingen, zoals Sales, Service Center, Juridische Zaken etc.) om product te 'borgen' in de organisatie;
 • Initieert in overleg met SP marktonderzoek in het kader van de bepaling van een effectieve marketingmix, doelgroepsegmentatie en resultaat analyse pilot;
 • Regelt producttemplates in: contractvorm, factuurteksten, productdocumentatie, procesbeschrijvingen, systemen e.d. in nauwe samenwerking met juridische zaken;
 • Draagt zorg voor het inkopen bij interne- en externe leveranciers en het creëren van SLA;
 • Beheert en bewaakt het budget en targets ten behoeve van productontwikkeling.

Klantbenadering

 • Onderhoudt contacten met bestaande en potentiële klanten, onderkent marktbehoeftes/-trends
 • Toetst nieuwe producten met klanten
 • Ontwikkelt samen met klant nieuwe marktkansen (pilots)
 • Onderhoudt intensief contact met Manager Large Accounts, Key Accounts Management, Collectieven & Multisites, Retentie en New Business

Adviesrol

 • Signaleert verkoopmogelijkheden en commerciële kansen in relatie tot de ontwikkeling van nieuwe producten/diensten en markten en bespreekt deze intern.
 • Kent de key players van BU’s van de organisatie, en signaleert BU overstijgende belangen, kansen & thema’s.
 • Stelt adviezen op voor het MT.
 • Rapportage aan Manager Productmanagement & MT over voortgang van deze projecten.
 • Coördineert en adviseert voor juiste implementatie met betrekking tot nieuwe activiteiten of verbetering van bestaande activiteiten ten behoeve van Sales.

Kwantiteiten/kenmerken

Het betreffen producten/projecten die zich kernmerken door:

 • complexe technologie c.q. concepten (bv. internationale energielevering, complexe financiële constructies, riskmanagement)
 • werkgebied: voornamelijk nationaal, maar ook internationaal; onbekende markten en klanten
 • strategisch belang met een zeer hoge, soms onvoorspelbare marktdynamiek
 • zeer concurrentiegevoelig met zeer hoog financieel afbreukrisico
 • verantwoordelijk voor veel (>5) (lang)lopende businessprojecten met een investering van € 10.000 – € 250.000

Onderhoudt werkcontacten met o.a.

Intern:

Gehele energieketen: Trading, Sales Portfolio Management, Sourcing, Business Development, Projects, Milieu, Duurzaam, Retail, MT, evenals medewerkers van stafafdelingen zoals P&O en Finance.

Extern:

Klanten/prospects die business case kunnen completeren (Directies en Managementteams); energiebedrijven, banken, financiële instellingen, oliemaatschappijen, handelsplatforms, (semi)overheden zoals SenterNoven/ECN/Vrom, ondernemers.

Functie eisen | Product Manager B2B | Vast / Interim

Kennis/ervaring/vaardigheden

 • kennis van organisatie- en bedrijfskunde op WO niveau
 • ervaring met het zelfstandig ontwikkelen en opzetten van new business
 • bij voorkeur ervaring in de energiebranche en/of bancaire wereld
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van verkoop en het onderhouden van klantrelaties en aantoonbaar behalen van targets;
 • Minimaal 3 jaar ervaring in verkoop op beslisserniveau en multi-level-selling;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met grotere complexe organisaties

Competenties

 • Ondernemerschap
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Creativiteit
 • Doorzettingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Flexibel gedrag
 • Mondelinge & schriftelijke communicatie
 • Onderhandelen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Vasthoudendheid

Arbeidsvoorwaarden | Product Manager B2B | Vast / Interim

 • Een maximaal salaris van € 3988,-
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Locatie

Midden Nederland

Contactpersoon

R Dijkstra
T: (024) 6635 415

Meer weten?
Consultant
kWh People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.