kWh People
Windmolens voor windenergie
Groot netwerk in de energiewereld
Duurzame energie
100% focus op de energiemarkt
Zonne-energie
Topjobs op HBO en WO niveau
Elektrische auto
Passie voor innovatie en duurzaamheid

Projectleider Ruimtelijke procedures Windparken

Nieuw

Functie omschrijving Projectleider Ruimtelijke procedures Windparken

In het Nationale klimaatakkoord hebben alle overheden: Rijk, provincies én gemeenten afgesproken dat er in 2030 tenminste 35 terawattuur duurzame elektriciteit op land (wind én zon) geproduceerd moet worden. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om dit doel te behalen. Daarnaast staat in het Energieakkoord dat provincies elk een aandeel verzorgen om een totaal van 6.000 Megawatt (MW) aan windenergie te realiseren.

Deze afspraken over windenergie op land zijn nodig om de Nederlandse (en dus Gelderse) doelstellingen voor de groei in duurzame energie en vermindering van de CO2-uitstoot te behalen. Alleen door vermindering van CO2-uitstoot kunnen we de effecten van klimaatverandering verminderen. Het Internationale Klimaatpanel heeft deze zomer gemeld dat de klimaatverandering sneller gaat en nu al meer impact heeft dan voorzien. Daarom zijn maatregelen nu nodig. Windenergie is een betrouwbare en efficiënte bron van duurzame energie die nu al volop beschikbaar is.

Op grond van de Electriciteitswet zijn provincies bevoegd gezag voor windprojecten tussen de 5 MW en 100 MW. De voorkeur van de provincie is dat gemeenten deze bevoegdheid overnemen en de procedure voor deze windprojecten zoveel mogelijk door de gemeente zelf worden gedaan omdat de gemeente het gebied, de belangen en betrokken partijen het beste kent. Er kunnen echter ook omstandigheden en ontwikkelingen zijn waarin de provincie in beeld komt of blijft om windtrajecten te ondersteunen dan wel geheel op te pakken. Dit is dan ook de reden dat wij op zoek zijn naar een projectleider ruimtelijke procedures windparken.

Taken en verantwoordelijkheden van de projectleider:

 • Projectleiding, aansturen, planning en coördinatie van de ruimtelijke besluitvorming en vergunningen die nodig zijn om windparken te realiseren.
 • Het vormen van een projectteam en bepalen welke inzet en expertise daarvoor nodig is.
 • Strategie bepalen voor de besluitvorming, zorgen dat deze inhoudelijk en juridisch op orde is en zorgen dat risico’s in beeld zijn en hoe daar mee om te gaan.
 • Voorstellen voorleggen aan en informeren van het bestuur (gedeputeerde, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten).
 • Organiseren en voorzitten van de werkgroep met de andere betrokkenen en bevoegde overheden.
 • Organiseren van de samenwerking met initiatiefnemers.
 • Organiseren van het omgevingsproces en participatie.
 • Opstellen van een anterieure overeenkomst.
 • Organiseren informatieavond/inloopbijeenkomst voor ontwerpbesluiten (indien nodig).
 • Beoordelen van de ontwerpbesluiten en onderzoeken (MER/passende beoordeling) voor windparken.
 • Opstellen van de planning en hierop sturen bij de verschillende bevoegde gezagen en initiatiefnemers op tijdig en inhoudelijk goed aanleveren van stukken.
 • Zorgen voor een goede interne en externe samenwerking en samenwerking met partners.
 • Verantwoording afleggen aan de interne opdrachtgever.

Functie-eisen Projectleider Ruimtelijke procedures Windparken

 • Beschikbaar in de periode 13-12-2021 t/m 30-11-2022 voor gemiddeld 24 uur per week
 • Afgeronde Hbo-opleiding
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als zelfstandig projectleider bij/voor een overheidsinstelling op het gebied van ruimtelijke procedures
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare (recente) ervaring met het voorleggen van voorstellen aan en het informeren van het dagelijks en algemeen bestuur van een overheidsorganisatie
 • Recente ervaring bij gemeente of provincie met windparkprojecten
 • Ervaring met het aansturen van een projectteam

Arbeidsvoorwaarden

 • Interim opdracht voor ZZP-er
 • Duur opdracht: 13-12-2021 - 30-11-2022 (optie tot verlenging 4 x 6 maanden)
 • Aantal uren per week: gemiddeld 24 uur
 • Standplaats: Arnhem en thuiswerken
 • Tarief: in overleg

Locatie

Arnhem

Contactpersoon

Daniël Schreurs
M: (06) 4685 3948

Meer weten?
Consultant
kWh People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.