kWh People

Projectleider verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed

Functieomschrijving

De afdeling Strategie en Beleid is verantwoordelijk voor het concreet uitvoering geven aan de van het Rijk ontvangen subsidie van in totaal € 2 miljoen (afgerond) om eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed te helpen bij het verduurzamen van hun gebouwen. Het programma loopt tot 1 januari 2024. Het ontzorgingsprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de energietransitie maatregelen van de provincie Flevoland.

Een terugkerend knelpunt uit de sectorale routekaarten ten behoeve van maatschappelijk vastgoed is het gebrek aan kennis en/of capaciteit bij kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren om hun vastgoed te verduurzamen. Uit onderzoek blijkt dat zonder ondersteuning en begeleiding op maat van deze doelgroep de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in verschillende sectoren en op veel plaatsen in het land onvoldoende op gang komt. Versnelling en opschaling van verduurzaming in het maatschappelijk vastgoed is nodig, met het oog op CO2-reductiedoelstellingen op de lange (Klimaatakkoord) en korte (Urgenda-vonnis) termijn. In dit kader heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed aangekondigd, dat kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren kan begeleiden tot het moment van aanbesteding omtrent maatregelen om vastgoed te verduurzamen. De middelen dienen te worden ingezet op begeleiding en advisering, niet voor het bekostigen van de maatregelen zelf. De uitvoering van het ontzorgingsprogramma ligt bij de provincies. De looptijd van het programma is drie jaar t/m eind 2023.

Opdracht
Met dit driejarig programma kunnen we samen met onze partners panden in Flevoland duurzamer maken. Het ontzorgingsprogramma verduurzaming klein maatschappelijk vastgoed is erop gericht de (maatschappelijk) vastgoedeigenaren met een beperkt aantal gebouwen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun vastgoed teneinde energie te besparen en daarmee CO2-reductie te bewerkstelligen. De ondersteuning is gericht op o.a. het uitwerken van uitvoeringsplannen, creëren van spin-off naar andere eigenaren, het zo kosteneffectief mogelijk opereren en koppelkansen benutten.

Doelgroep ontzorgingsprogramma:

 • Gemeenten (tot 25.000 inwoners);
 • Primair en Voortgezet onderwijs;
 • Zorgaanbieders in de langdurige zorg en eerstelijnszorg;
 • Culturele algemeen nut beogende instellingen;
 • Gebouwen met een publieksfunctie.

De projectleider van het ontzorgingsprogramma is primair verantwoordelijk voor de uitvoering en resultaten van het programma. Hij/zij vormt de linking pin tussen de vertegenwoordigers van het landelijk programma (RVO), het Flevolandse werkveld en de provinciale organisatie (ambtelijk en bestuurlijk). De projectleider heeft kennis van de doelgroep en klein maatschappelijk vastgoed maar is geen inhoudelijk specialist. De nadruk ligt op het inrichten van een team van deskundigen die de verbinding met het werkveld gaan leggen om activiteiten te stimuleren, verduurzamingskansen te pakken en concreet uit te werken in plannen. Daarnaast heeft de projectleider de verantwoordelijkheid over de uitvoering van:

 • Het opstellen van vervolganalyse vastgoedeigenaren en gebouwen;
 • Monitoring (keuze hoe), analyse en evaluatie van het project, waaronder levering van rapportages over de voortgang van het project en financiële rapportage richting BZK.
 • Stimuleren bewustwording, benaderen netwerken & potentiële financiers i.s.m. coaches en facilitators.
 • Zoeken naar koppelkansen contacten onderhouden met andere initiatieven, interne en externe projecten, gemeenten, andere provincies en gebiedspartners (zoals EEF, NMFF, Omgevingsdienst)
 • Afstemming met RVO, BZK, Kennisinstituten en expertisecentra maatschappelijk vastgoed
 • Jaarlijkse verantwoording afleggen aan BZK voor sisa-methodiek

Functie-eisen

 • Werkzaamheden vinden thuis (i.v.m. Corona) of plaats op het provinciehuis te Lelystad. Momenteel vinden de overleggen plaats via Skype of MS Teams;
 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;

Wensen

 • Aantoonbare werkervaring binnen het Flevolandse netwerk op het gebied van verduurzaming en energiebesparing. Maak aantoonbaar met een concreet voorbeeld.
 • Aantoonbare werkervaring als projectleider binnen een (semi-)publieke organisatie;
 • Aantoonbare jaren werkervaring als projectleider van verduurzamings- en of energiebesparingsopgaven (hoe meer jaren hoe beter de score);
 • Aantoonbare werkervaring in het aansturen van een eigen team (van minimaal 5 personen, hoe meer jaren hoe beter de score);
 • Aantoonbare werkervaring binnen het netwerk van genoemde doelgroepen (hoe meer jaren hoe beter de score);

Competenties

 • Organisatie en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Affiniteit met maatschappelijk vastgoed, verduurzaming en energiebesparing is een pré;
 • Proactieve flexibele houding;
 • Samenwerkings-én resultaatgericht;
 • Teambuilder;
 • Doorpakker,
 • Probleemoplossend;
 • Zelfredzaam;
 • Volhardend;
 • Ondernemend;
 • Initiatiefrijk;
 • Analytisch;
 • Affiniteit met de provincie Flevoland is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

 • Interim opdracht voor ZZP'ers of o.b.v. detachering
 • Periode: 9 maanden, met mogelijke verlenging
 • Aantal uur per week: 20
 • Uurtarief: in overleg
 • Standplaats: Lelystad en omgeving
 • Reageren tot en met: dinsdag 2 maart.

Goed om te weten:

Dit is een aanbestedingsprocedure welke voorbereidingstijd vergt om voor deze rol in aanmerking te komen. Samen met de consultant van kWh People zal je hiermee aan de slag gaan om tot een kansrijke offerte te komen. We vertellen je graag meer over onze werkwijze.

Locatie

Lelystad

Contactpersoon

Koen Maassen
M: (06) 2140 0695

Meer weten?
Consultant
kWh People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.