kWh People
Windmolens voor windenergie
Groot netwerk in de energiewereld
Duurzame energie
100% focus op de energiemarkt
Zonne-energie
Topjobs op HBO en WO niveau
Elektrische auto
Passie voor innovatie en duurzaamheid

Projectleider WKO

Vervuld

Taken I Vacature Projectleider

 • Voert gestandaardiseerde en niet gestandaardiseerde projecten zelfstandig uit.
 • Overlegt met klanten over de voortgang, de implementatie en het beheer van projecten.
 • Stelt rapporten op met analyses op en doet aanbevelingen voor verbeteropties, stelt plannen en modellen bij.
 • Heeft inzicht in behoeften van de klant wat betreft actieplannen en onderzoeken.
 • Zorgt voor verslaglegging en presentatie aan de klanten.
 • Kan training en begeleiding geven aan opdrachtgevers, installateurs, adviseurs en energiecoördinatoren en zorgt voor communicatie en voorlichting over duurzame energieopwekking en gerelateerde diensten.
 • Zorgt voor een goede terugkoppeling naar interne organisatie of opdrachtgever.
 • Rapporteert en signaleert tijdig knelpunten in de klantrelatie; maakt financiële en organisatorische afwegingen om binnen de gestelde doelen te blijven; houdt de projecteffectiviteit en uren van een project bij; overschrijdt de voca niet.
 • Zorgt in de klantrelatie voor continuering van de opdrachten en heeft oog voor vervolgopdrachten.
 • Ondersteunt verkoop in commerciële projecten; stelt desgevraagd voca’s/offertes op.
 • Signaleert marktontwikkelingen en geeft deze door aan de verkooporganisatie.
 • Neemt initiatieven voor product- en modelontwikkeling op het eigen vakgebied.
 • Zorgt voor (de uitbreiding) van de expertise op het eigen vakgebied en draagt kennis en deskundigheid over aan het projectteam.

Verantwoordelijkheden I Vacature Projectleider

De Projectleider is verantwoordelijk voor:

 • De uitvoering van projecten en de daarbij behorende planning, budgetbeheer en resultaatbewaking.
 • Het behalen van een declarabiliteit en een effectiviteit.
 • Medeverantwoordelijk voor de realisatie van de jaaromzet van de organisatie.
 • Het bijhouden van de eigen urenregistratie en de urenregistratie van projectmedewerkers m.b.t. de projecten waar leiding wordt gegeven door de projectleider.
 • Verbetert processen en organisatiestructuur in lijn met de omgeving en de doelstellingen van de organisatie.
 • Bewaakt en verbetert de opdrachtvoortgang zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.
 • Bewaakt en verbetert het kwaliteitssysteem op naleving.
 • Maximaliseert de toegevoegde waarde en verrekent deze toegevoegde waarde met de klant.
 • Werkt volgens het kwaliteitssysteem, de richtlijnen, procedures en werkinstructies zoals opgenomen in het Kwaliteitshandboek.

Bevoegdheden I Vacature Projectleider

De Projectleider is bevoegd tot:

 • Het nemen van beslissingen in werkprocedures met het doel de taken en afspraken met de klant te verbeteren en projecten op een correcte wijze uit te voeren.
 • Het adviseren van klanten en projectteam over projectrandvoorwaarden.
 • Is bevoegd tot het operationeel aansturen van medewerkers.
 • Is bevoegd tot het aansturen van installateurs en andere partijen wanneer noodzakelijk om klanttevredenheid te waarborgen.
 • Is bevoegd tot het (laten) controleren van de status van installaties bij klanten.
 • Zelfstandige beslissing- en handelingsbevoegdheid voor eigen activiteiten.
 • Het nemen van beslissingen m.b.t. meer- en minderwerk.
 • Het plaatsen van interne opdrachten tot de vooraf gestelde financiële grens.
 • Het nemen van beslissingen met betrekking tot het uitbesteden van werk en subcontracten voor zover is toegestaan binnen de richtlijnen (o.a. binnen de financiële ruimte m.b.t. uit te besteden werk van voorcalculatie en het procuratieschema).
 • Het nemen van beslissingen over technische modificaties na instemming/overleg met de klant.
 • Het beoordelen van de kwalitatieve en technische staat van de binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied uitgevoerde werkzaamheden.

Bedrijfsprofiel I Vacature Projectleider

Deze organisatie gevestigd in midden nederland biedt technische en energie oplossingen voor gebouwen. Tevens bieden zij, als onafhankelijke partij, financieringsoplossingen op maat. Met vestigingen in Nederland, Luxemburg, Belgie, Frankrijk en Duitsland en zo'n 300 medewerkers beschikken zij over een goede marktpositie.

EXTRA 1

 • Kan leiding geven aan middelgrote en grote projecten.
 • Is in staat om in projectverband samen te werken met andere disciplines.
 • Klant- en marktgericht.
 • Methodisch en resultaatgericht.
 • Planmatig/analytisch.
 • Communicatief.

EXTRA 2

 • Basisopleiding MIT/HIT of gelijkwaardig + werk en denkniveau op HBO niveau.
 • Kennis van en ervaring met WKO's (engineering, principeschema's enz)
 • Goede kennis van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk.
 • Minimaal 3 jaar praktische bedrijfservaring bij verschillende afdelingen.
 • Bekend met de afdelingen en processen van het concern en de organisatie.
 • Kennis van planning- en kostenbeheersingsysteem.
 • Projectmanagementcursussen.
 • Bekend met organisatiebeleid.

Spreekt de vacature voor Projectleider jou aan en voldoe je aan de functie-eisen? kWh-people is hét bureau in de wereld van Energie, Klimaat en Duurzaamheid en jouw partner bij het zetten van deze carrièrestap. Reageer op deze vacature en stel je aan ons voor.

Locatie

Midden- Nederland

Contactpersoon

R Dijkstra
T: (024) 6635 415

Meer weten?
kWh People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.