kWh People
Windmolens voor windenergie
Groot netwerk in de energiewereld
Duurzame energie
100% focus op de energiemarkt
Zonne-energie
Topjobs op HBO en WO niveau
Elektrische auto
Passie voor innovatie en duurzaamheid

Trekker Energie & Ruimte, onderdeel WARMTE Regionale Energiestrategie Arnhem-Nijmegen

Nieuw

Functie omschrijving Trekker Energie & Ruimte, onderdeel WARMTE Regionale Energiestrategie Arnhem-Nijmegen

Op 1 januari 2021 is "de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen" (een gemeenschappelijke regeling) van start gegaan. Dit is een samenwerking tussen 18 gemeenten. De Groene Metropoolregio werkt aan vijf grote opgaven. Op www.groenemetropoolregio.nl vind je meer informatie over de regio en de verschillende opgaven.

Binnen de opgave Circulaire Regio werkt de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen namens 16 gemeenten aan de Regionale Energiestrategie. Hiervoor is een projectorganisatie van 8-10 medewerkers (in deeltijd) gevormd onder leiding van een procesregisseur. Je komt bij de projectorganisatie te werken.

Werkzaamheden

Als Trekker Energie & Ruimte, onderdeel Warmte heb je de taak om het in gang gezette traject rondom de RES t.a.v de warmteclusters, de Transitievisies Warmte (TVW) en de Regionale Structuurvisie Warmte (RSW) verder op te pakken en uit te voeren. Dit doe je samen met de 16 deelnemende gemeenten, 3 waterschappen in de regio, de provincie en netbeheerder Alliander en andere relevante stakeholders. Samen met de andere trekkers in de werkorganisatie werk je aan een inspirerend, breed en bestuurlijk gedragen proces en overeenkomstige uitkomst. Verantwoordelijkheden De uitkomst is een Regionale Energie Strategie 2.0, waarin de regio als bijdrage aan de landelijke klimaatopgave een (geactualiseerd) bod doet t.a.v. grootschalige opwekking van hernieuwbare energie die de regio in 2030 wil realiseren. Onderdeel van de RES regio Arnhem Nijmegen is tevens een Regionale Structuur Warmte. Je werkt samen met de medewerkers van de projectwerkorganisatie, en stemt af met deelnemende gemeenten aan de RES Arnhem-Nijmegen. Daarbij coördineer je het proces voor de verdere ontwikkeling van de warmteclusters en afstemming tussen de Transitievisies Warmte (TVW) en de Regionale Structuurvisie Warmte (RSW). Daarbij begeleid en volg je de deelnemende gemeenten zo passend mogelijk om de RES 1.0 zoveel als mogelijk naar de realisatie te brengen. Uiteraard is oog voor participatief en bestuurlijk draagvlak daarbij relevant. Daarom werk je nauw samen met de andere trekkers en leden van de projectorganisatie en stuur je de assistent Energie&Ruimte aan om deze zo goed mogelijk te kunnen laten ondersteunen in dit proces. Als resultaatgebieden voor 2021-2022 zijn benoemd: - Je zorgt voor de doorstart en functioneren van de werkorganisatie op het vlak van energie & ruimte, onderdeel warmte; - Je stemt ontwikkeling van de zoekgebieden nauw af met de trekker elektriciteit; - Je helpt mee aan het ontwikkelen van het plan van aanpak RES2.0 inclusief planning gericht op het proces tot en met RES 2.0, inclusief bestuurlijke besluitvormingsmomenten; - Je geeft uitvoering aan de afspraken die met partijen zijn gemaakt in het vastgestelde bod RES 1.0; - Je ontwikkelt voorstellen en afspraken met gemeenten over het verder brengen van de warmteclusters uit de RES 1.0, de TVW en de RSW; - Je schrijft mee aan een geactualiseerde RES die wordt geagendeerd in alle gemeenteraden en gelijkwaardige organen van de RES-partners inclusief het hiervoor benodigde proces.

Functie-eisen Trekker Energie & Ruimte, onderdeel WARMTE Regionale Energiestrategie Arnhem-Nijmegen

 • Minimaal 1 jaar aantoonbare actuele (sinds 2018) ervaring met of kennis van de Warmtetransitie;
 • Je beschikt aantoonbaar over antennes voor de belangen van betrokken partners binnen de warmtetransitie .
 • Je beschikt aantoonbaar over ervaring met (bestuurlijke) processen bij gemeenten en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Je hebt een afgeronde relevante opleiding op HBO+/WO-niveau op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling of ander relevant vakgebied i.r.t. de energietransitie;
 • Je bent flexibele wat betreft inhoud en tijdstippen van werken. Het RES-proces is lastig voorspelbaar. Het is goed mogelijk dat er andere werkzaamheden bij komen. Daarnaast kent het proces ook pieken in de werkzaamheden. Het is belangrijk dat je flexibel bent en die pieken op kunt opvangen;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met werken in een complexe omgeving in combinatie met participatieprocessen;
 • Je hebt aantoonbaar recente (sinds 2018) ervaring als procesmanager;
 • Aantoonbare ervaring met regionale energietransitie (RES).

Arbeidsvoorwaarden

 • Interim opdracht voor ZZP-er
 • Standplaats: Elst
 • Aantal uren per week: gemiddeld 20
 • Duur opdracht: 11-10-2021 t/m 31-12-2021 (optie tot verlenging 2 x 1 jaar)
 • Reageren kan tot en met zondag 19 september 2021
 • De interviews zullen plaatsvinden op zeer korte termijn. Gelieve hier rekening mee te houden.

Locatie

Elst

Contactpersoon

Daniël Schreurs
M: (06) 4685 3948

Meer weten?
Consultant
kWh People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.