kWh People
Windmolens voor windenergie

Interim professionals

kWh People is gespecialiseerd in recruitment talentscouting, executive search en interim opdrachten (inclusief de mogelijkheid tot detachering) voor functies op HBO en WO niveau binnen organisaties die zich bezighouden met energie en/of duurzaamheid. Wij hebben een landelijk netwerk van opdrachtgevers en professionals binnen de gehele keten van de energiesector. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn: netbeheerders, energieleveranciers, groothandels, overheden, consultancy- en ingenieursbureaus, grootverbruikers en organisaties actief binnen de duurzame energie (o.a. warmte, zonne- en windenergie). kWh People is in 2008 opgericht en gevestigd in Nijmegen. Met een team van 10 medewerkers werken wij dagelijks met veel enthousiasme aan de juiste match.

kWh People Interim begeleidt zelfstandig professionals naar een (volgende) opdracht. Dat doen wij door o.a.:

 • Het continue signaleren en delen van aanvragen.
 • Aangesloten te zijn op de relevante marktplaatsen (profit en non-profit).
 • Je te adviseren over en helpen bij het schrijven van een kansrijke offerte/introductie.
 • Je grondig voor te bereiden op je gesprek, waarbij we gebruik maken van ons netwerk, kennis en ervaring.
 • Het ophalen van een terugkoppeling, zodat we er van leren.

Onze toegevoegde waarde voor de zelfstandig professional

Als organisatie willen wij mensen bij elkaar brengen, kWh People is dé spil tussen organisaties en de zelfstandig professionals. Hierin staat persoonlijk contact en kennis van de sector centraal en vervullen wij verschillende rollen, namelijk:

 • Specialist; wij beschikken over meer dan 12 jaar ervaring in de energiemarkt en de organisaties daaromheen. Het team van kWh People richt zich volledig op de energiesector en we volgen de ontwikkelingen in de markt op de voet.
 • Netwerk rol; kWh People heeft een warm netwerk (opdrachtgevers en zelfstandig professionals) waarmee we een lange termijn relatie hebben opgebouwd en intensief onderhouden. Binnen dit netwerk helpen we elkaar en wisselen we kennis en ervaring uit.
 • Acquisitie partner; dagelijks delen wij concrete opdrachten binnen ons netwerk. Je kunt je vrijblijvend bij ons inschrijven en wordt dan, aan de hand van jouw specialisme(n), op de hoogte gehouden over relevante en actuele opdrachten. Bij wederzijdse interesse en voldoende slagingskans werken we samen om de opdracht gegund te krijgen.
 • Financieel/contractueel ondersteunende rol; wij verzorgen de administratie, het synchroniseren van de Overeenkomst van Opdracht, een adequate aansprakelijkheidsverzekering en de tijdige financiële afhandeling. Je hebt een vast aanspreekpunt zodat jij zorgeloos aan het werk kunt.

Onze toegevoegde waarde voor de opdrachtgever

Als organisatie willen wij mensen bij elkaar brengen, kWh People is dé spil tussen organisaties en de zelfstandig professionals. Hierin staat persoonlijk contact en kennis van de sector centraal en vervullen wij verschillende rollen, namelijk:

 • Specialist; wij beschikken over meer dan 12 jaar ervaring in de energiemarkt en de organisaties daaromheen. Het team van kWh People richt zich volledig op de energiesector en we volgen de ontwikkelingen in de markt op de voet.
 • Netwerk rol; kWh People heeft een warm netwerk (opdrachtgevers en zelfstandig professionals) waarmee we een lange termijn relatie hebben opgebouwd en intensief onderhouden. Binnen dit netwerk helpen we elkaar en wisselen we kennis en ervaring uit.
 • Financieel/contractueel ondersteunende rol; wij verzorgen de administratie, het synchroniseren van de Overeenkomst van Opdracht, een adequate aansprakelijkheidsverzekering en de tijdige financiële afhandeling. Je hebt een vast aanspreekpunt waardoor er op een efficiënte en effectieve manier samengewerkt wordt.

Onze transparante voorwaarden

kWh People is transparant in haar tariefstelling en behartigt hierin de belangen van alle betrokken partijen. kWh People gaat uit van het uurtarief van de zelfstandig professional en hanteert een percentage van het opdrachtgeverstarief als fee voor haar dienstverlening. We maken hierin onderscheid tussen de verschillende soorten aanvragen, maar bieden iedereen dezelfde dienstverlening.

Zaken als de inleenperiode, arbeidsomvang, het uurtarief en andere relevante zaken worden vóór aanvang van de werkzaamheden en voor de gehele duur van de samenwerking vastgelegd in een Overeenkomst van Opdracht. Wij synchroniseren de Overeenkomst van Opdracht die kWh People met de zelfstandig professional aangaat met de Overeenkomst van Opdracht die de klant met kWh People aangaat.

Onze opdrachtgevers

kWh People gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.