Algemene inschrijving

Uw gegevens zullen indien u toestemming geeft worden verwerkt met het doel snel en adequaat te kunnen handelen met oog op eventuele relevante vacatures en daaraan gekoppelde procedure. Daarnaast zal uw e-mailadres gebruikt worden om de wekelijkse nieuwsbrief naar te versturen met relevante vacatures.

De gegevens kunnen worden gedeeld met onze klanten die zijn gekoppeld aan de betreffende vacature. De gegevens worden verwerkt via onze softwareleverancier Otys.

De volgende gegevens kunnen worden opgeslagen:
• Voornaam
• Achternaam
• Geslacht
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Adresgegevens
• CV / Linkedin profiel

De gegevens zullen maximaal 48 maanden worden bewaard na de inschrijvingsdatum.

U heeft te allen tijde het recht uw:
• Gegevens te laten verwijderen
• Gegevens in te zien
• Gegevens aan te passen
• Toestemming in te trekken

Sollicitatieprocedure

Uw gegevens zullen indien u toestemming geeft worden verwerkt met het doel snel en adequaat te kunnen handelen met oog op de sollicitatieprocedure. Daarnaast zal uw e-mailadres gebruikt worden om de wekelijkse nieuwsbrief naar te versturen met relevante vacatures.

De gegevens kunnen worden gedeeld met onze klanten die zijn gekoppeld aan de betreffende vacature. De gegevens worden verwerkt via onze softwareleverancier Otys.

De volgende gegevens worden opgeslagen:
• Voornaam
• Achternaam
• Geslacht
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Adresgegevens
• CV / Linkedin profiel

De gegevens zullen maximaal 48 maanden worden bewaard na het beëindigen van de sollicitatieprocedure.

U heeft te allen tijde het recht uw:
• Gegevens te laten verwijderen
• Gegevens in te zien
• Gegevens aan te passen
• Toestemming in te trekken


Mocht u klachten hebben betreffende de verwerking van uw gegevens door kWh People kunt u dit kenbaar maken bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor informatie over de wijze van verwerking en overige verwerking gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met kWh People via info@kwh-people.com.

kWh People
Dokstraat 477
6541 EZ Nijmegen