Het aantal vacatures ligt in januari 2022 59% hoger dan een jaar eerder. “De grootste stijging in aantallen zien wij bij de netbeheerders”, zegt Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor de monitor. Netwerkbedrijf Alliander werkt sinds begin dit jaar met Staffing MS voor flexibele inhuur van specialisten.

Vergeleken met oktober 2021 ligt het aantal vacatures 27% hoger. Het verschil met een jaar eerder is 59%. Ook in absolute cijfers waren er niet eerder zoveel vacatures als in de maand januari 2022. Het zijn de hoogste groeipercentages in de geschiedenis van de Energeia Arbeidsmonitor. Het vorige jaarrecord dateert uit januari 2016 (Q4 2015 in de grafiek), toen lag het aantal vacatures 19% hoger dan een jaar eerder (Q4 2014 in de grafiek). Het voorgaande kwartaal-op-kwartaalrecord was precies een jaar geleden. Het aantal vacatures in januari 2021 (Q4 2020 in de grafiek) was 14% hoger dan in oktober 2020 (Q3 2020 in de grafiek). Overigens liet 2020, het jaar dat de coronapandemie arriveerde, juist een gestage daling zien van het aantal vacatures.

“De opgave waar netbeheerders voor staan, zie je terug in de cijfers”, zegt directeur Willems. De netbeheerders hebben samen met hun onderaannemers de komende vier jaar zo'n 13.000 extra mensen nodig, aldus Alliander. Dat gaat alleen om het technische personeel. De netbeheerders hebben die rekensom zelf gemaakt, en werken nu aan een verfijning. Bijvoorbeeld: wanneer zijn welke technici nodig, en voor hoelang? Dat die vakmensen er niet zomaar zijn, is al lang duidelijk. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat, VVD) sprak eerder deze week in debat met de Tweede Kamer haar zorg uit over het nijpende tekort aan arbeidskrachten.

Energie-infrastructuur 
ABN Amro analyseerde de gevolgen van de kabinetsplannen voor de arbeidsmarkt. De onderzoekers voorzien bij de aanleg van energie-infrastructuur personeelsproblemen. Daar staan grote investeringen op stapel, en dus een grote vraag naar personeel -dat er niet is. Nu al, staat in de analyse, is het zo dat voor een vijfde van de vacatures in de aanleg van energie-infrastructuur geen geïnteresseerde werkzoekende te vinden is. Dat stijgt naar bijna de helft voor vacatures voor hoofdmonteur elektriciteitsnetten, en monteur zonnepanelen.

Wil het nieuwe kabinet de eigen plannen uitvoeren, dan zijn er meer mensen nodig. Het onderzoek stelt dat hogere lonen bij netwerkbedrijven kunnen leiden tot arbeidsverdringing; monteurs vertrekken dan uit de private sector naar de publieke sector. De onderzoekers concluderen: “Arbeidsmigratie aanmoedigen komt daarbij als mogelijke alternatieve oplossing in zicht.“

'Ongeschikte' mensen 
Directeur Willems haalt econoom Mathijs Bouman aan, die al langer hamert op het aannemen van 'ongeschikte' kandidaten. Kijk buiten de gebaande paden, vindt mensen die passen binnen het bedrijf en leidt die mensen vervolgens intern op. Willems: “Bij de capaciteitsvraag is dat cruciaal. Die mensen heeft een bedrijf gewoon nodig. Dat besef moet landen.” Tegelijkertijd ziet Willems ook hoop gloren voor bedrijven die bepaalde specialistische kennis en ervaring zoeken: “De mobiliteit van werknemers neemt waarschijnlijk weer toe als de covid-maatregelen eraf zijn.”

Ook in de tabel van de Arbeidsmonitor is duidelijk te zien dat de nood het hoogste is bij de netwerkbedrijven. De genoemde netwerkbedrijven bezetten vijf van de zes topposities, met netbeheerder Liander weer fier bovenaan. Moederbedrijf Alliander kiest nu voor een samenwerking met Staffing MS om te voorzien in de zo broodnodige technici. Geo van der Wilk, CEO van het moederbedrijf waar Staffing bij hoort, zegt dat de recruiters van beide bedrijven in hetzelfde team zullen werken en kennis gaan delen: “Met als doel dat Alliander op termijn zelf weer de verantwoordelijkheid kan nemen voor het werven van tijdelijk personeel.”

Relevante artikelen