Wederom is het aantal vacatures hoger dan ooit eerder gemeten in Energeia's Arbeidsmonitor. “Het wordt een repeterende plaat”, zegt directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor de monitor. Zonnebedrijven zoeken naarstig naar monteurs.

Zonnebedrijf Enie zoekt honderd nieuwe medewerkers, liet het bedrijf weten bij aanvang van de campagne om die nieuwe “Enieanen” te vinden. Ook zonne-installatiebedrijf Zonneplan, nieuwkomer in het vacature-overzicht van kWh People en Energeia, heeft behoefte aan 76 nieuwe medewerkers. Alfen, Zelfstroom, SolarClarity zoeken ook twintig of meer collega's. Sungevity en Solarfields hebben er 'maar' veertien of vijftien nodig.

Dat is geen wonder, nu door de hoge energieprijzen zonnepanelen (en andere elektrische verduurzamingsartikelen zoals warmtepompen) ineens volop in de belangstelling staan. Tegelijkertijd voelen diezelfde bedrijven de effecten van de wereldwijde tekorten aan materialen en grondstoffen, waardoor levertijden oplopen. Branchevereniging Techniek Nederland waarschuwde recent dat die tekorten zelfs een grotere remmende factor zouden kunnen zijn dan de arbeidstekorten -en die zijn al nijpend.

Ontwikkeling aantal vacatures

Het aantal vacatures wordt per einde kwartaal genoemd. Voorheen werd dat aan de hand van het kwartaal vermeld, nu is gekozen om de peilmaand te noemen (die volgt op het einde van het kwartaal). Het gaat om dezelfde cijfers. De nieuwe bedrijven zijn zo in de cijfers verwerkt dat er geen vertekening ten opzichte van eerdere kwartalen is ontstaan.

Waarschuwing ACM
Volgens het UWV is inmiddels in vrijwel alle beroepsgroepen sprake van krapte. Van alle werkende Nederlanders werkt inmiddels 82% in een beroepsgroep waar krapte is. In het laatste kwartaal van 2020, iets meer dan een jaar geleden, was dat nog maar 38%. Op dat moment was het herstel van de coronadip in de energie- en installatiesector al ingezet.

De situatie is zo nijpend dat marktwaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) bedrijven waarschuwt dat zij niet onderling mogen afspreken elkaars personeel met rust te laten. Dergelijke afspraken kunnen leiden tot lagere lonen en minder goede arbeidsvoorwaarden, en zelfs tot het wegnemen van prikkels tot innovatie en uiteindelijk een tragere energietransitie, staat in Het Financieele Dagblad te lezen. De krant schrijft dat het voorlopig bij een waarschuwing blijft.

Nieuwkomers in het vacature-overzicht

Aantal vacatures in peilmaand april 2022.

Koen Willems ziet dat de mobiliteit in de arbeidsmarkt weer iets toeneemt, na een stille coronaperiode en ondanks de oorlog in Oekraïne.

“De paniek is er weer een beetje af.” Voor mensen die van baan wisselen is het “goed onderhandelen”, zegt hij. Wat helpt bij het werven is dat de sector maatschappelijk relevant is. “Wij merken dat mensen vanuit andere sectoren naar de onze bewegen.”

Ook opleidingen staan in de belangstelling. Netwerkbedrijf Alliander gaat samenwerken met de Nijmeegse Radboud Universiteit om gezamenlijk master-, promotie- en postdoctrajecten aan te bieden. Ook bijvoorbeeld dienstverlener Eiffel breidt de eigen opleiding uit, waarin afgestudeerden worden klaargestoomd voor de energiesector door middel van talentenklassen.

Dergelijke programma's bestaan al, onder andere van Talent voor Transitie dat eveneens jongeren opleidt, maar ook bijvoorbeeld de Refugee Talent Hub, die is gericht op vluchtelingen. De Nederlandse AI Coalitie heeft een gratis opleiding voor energieprofessionals die hen meer moet leren over de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in de energiesector.

Doekle Terpstra van Techniek Nederland pleitte bij Energeia zelfs voor een omvorming van het onderwijs, om beroepsonderwijs en algemeen vormend onderwijs op gelijke voet te zetten. Vakmanschap is niet iets uit het verleden, stelde hij, maar juist van de toekomst.

Tekst: Katrijn de Ronde Bron: https://energeia.nl/

Relevante artikelen