“Het aantal vacatures blijft redelijk stabiel”, zegt directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor deze Arbeidsmonitor. “Ik zie vooral dat bedrijven keuzes maken in wat ze wel en niet doen.” Zonnebedrijf Zonnegilde wil met smartlap reclame maken voor het 'leven op het dak'.

De zomer is traditioneel een rustigere periode als het gaat om het vervullen van vacatures, zegt kWh-directeur Willems. Dat is ook terug te zien in de grafiek die Energeia sinds 2013 op basis van kWh-cijfers opstelt. Op de peilmomenten voor het zomerkwartaal is over het algemeen slechts een lichte toename of zelfs een daling te zien. De afgelopen twee jaar, 2021 en 2022, zijn daarin de uitzondering. In die jaren liep het aantal vacatures sowieso flink op, en die toename ging ook in de zomermaanden door.

Stabilisering

Maar aan die steil stijgende lijn lijkt sinds een aantal kwartalen een einde te zijn gekomen. Sinds het peilmoment van juli 2022 schommelt het aantal vacatures tussen de 2.600 en 2.700, met een neerwaartse uitschieter naar 2.518 op het peilmoment in oktober 2022. Januari 2023 zag dan weer het hoogste aantal vacatures (2.660) sinds kWh en Energeia zijn begonnen met de Arbeidsmonitor. Het aantal vacatures staat nu, op het peilmoment in augustus 2023, op 2.638, vrijwel gelijk met het vorige peilmoment in april (2.642 vacatures). Daarmee stabiliseert de lijn zich net onder het hoogste niveau dat de Arbeidsmonitor heeft bereikt.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat de monitor een trend weergeeft, en geen definitieve aantallen. Het aantal vacatures hoeft namelijk niet een-op-een gelijk te zijn aan het aantal mensen dat wordt gezocht. Soms wordt één vacature geplaatst, bijvoorbeeld voor een zonnepaneleninstallateur, terwijl er in werkelijkheid met die vacature meerdere mensen worden gezocht -soms tientallen. De vraag is dus waarschijnlijk groter dan in de cijfers is terug te zien.
Smartlap.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte bekend dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 0,3% is gekrompen. Het kwartaal daarvoor kromp de Nederlandse economie met 0,4%. Nederland kan dus in een milde recessie terecht zijn gekomen, constateert Het Financieele Dagblad. Dat hoeft niet zo te zijn; de cijfers van het CBS zijn voorlopig en nog niet definitief. De landen om Nederland heen laten geen krimp zien, maar lichte groei of geen verandering. Het CBS constateert ook dat de werkeloosheid licht is toegenomen, met name onder jongeren.

Dat is niet een trend die kWh-directeur Willems ziet als het gaat om de behoefte aan mensen in de energiesector. De groei vlakt wat af, erkent hij, maar hij ziet dat eerder als een gevolg van het feit dat bedrijven keuzes maken in de activiteiten die zij ontplooien. “Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een solarbedrijf dat ook B2B [aan zakelijke partijen, red.] diensten wilde gaan leveren, dat nu toch kiest om zich te focussen op de corebusiness.”

Zonnegilde hoopt installateurs te trekken met een ode aan het leven op het dak in de smartlap “Van Maandak tot Vrijdag”.(Afbeelding uit Zonnegilde-reclame)
Zonnepaneelinstallateur Zonnegilde heeft in ieder geval nog flink wat mensen nodig. Het bedrijf heeft een videoclip gemaakt om de “personele uitdagingen” het hoofd te bieden. De clip van het nummer “Van Maandak tot Vrijdak” wil mensen aanspreken die passen bij de cultuur van het bedrijf. Directeur Gerard de Ruiter zegt in een persbericht: “Lange vacatures lezen is geen pretje. Bovendien laten die niet zien hoe bijzonder mooi het werk op en rondom het dak is. Dat moet je voelen. En dat gevoel hebben we geprobeerd te vangen in deze songs.”

Welzijn

ABN AMRO Sectorale Welzijnsmonitor 2023
Ondertussen concludeert ABN Amro in een eigen sectorale welzijnsmonitor dat de nijpende personeelstekorten lijken te zorgen voor stijgend welzijn onder werknemers. Vorig jaar nam het welzijn af, maar dit jaar heeft het welzijnsniveau een recordhoogte bereikt. Het rapport spreekt van een “breekijzer”, namelijk dat er door de sterkere focus op behoud van personeel, dus ook meer aandacht is voor het welzijn van dat personeel. Dat gaat niet altijd vanzelf, blijkt uit het rapport. Het aantal stakingen bereikte het hoogste punt sinds 1988, al hadden lang niet alle stakingen een grote omvang.

In cijfers betekent het dat de werk-privébalans met 18% is verbeterd, staat in de monitor, onder meer door afnemende werkdruk. Het totale welzijn, dus alle hoofdcategorieën zoals gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en gelijke kansen samengenomen, nam met 4% toe. Niet alle zeven gemeten hoofdcategorieën doen even hard mee. De gelijkheid op de werkvloer verbetert weliswaar, maar nog altijd is er een loonkloof van een kleine 13% tussen mannen en vrouwen, noteren de onderzoekers in het rapport. De score op gezondheid bevindt zich nog altijd ver onder het pre-corona-niveau, terwijl het ziekteverzuim een recordhoogte heeft bereikt. Zo'n 9% van de werknemers had vorig jaar minimaal twintig verzuimdagen, aldus de monitor. De oorzaak zoeken de onderzoekers deels in werkgerelateerde taken, maar ook voor een belangrijk deel in financiële stress. De inflatie maakt het leven duurder en leidt tot zorgen over wonen en schulden.

De monitor bevat een zestal aanbevelingen voor werkgevers: kijk verder dan economische groei, verander het beeld van de ideale werknemer en wat succes inhoudt, neem klimaat en biodiversiteit serieus om aan te sluiten bij de waarden van werknemers, pak giftige werkculturen aan en zorg voor een veilige werkomgeving, heb aandacht voor de mentale gezondheid, en, tot slot, stimuleer ontwikkeling zowel bij hoog- als bij laagopgeleiden.

Tekst: Katrijn de Ronde Bron: https://energeia.nl/

Relevante artikelen