Het aantal vacatures lijkt nu toch echt het plafond te hebben bereikt. “Het is wel een hoog plafond”, zegt directeur Koen Willems van kWh People, het bedrijf dat de data levert voor deze Arbeidsmonitor. In een verkiezingsdebat van Techniek Nederland zag CDA-kandidaat Derk Boswijk ruimte voor het werven van personeel buiten Europa.

Het is verkiezingstijd, en ook Techniek Nederland organiseerde in Woerden een debat om de partijen aan de tand te voelen over de thema's van de technische sector. Krapte op de arbeidsmarkt hoorde daarbij.

Branchevereniging Techniek Nederland organiseerde in aanloop naar de verkiezingen het 'Grote Techniek Debat', waar de krappe arbeidsmarkt ook hoog op de agenda stond. Derk Boswijk (CDA), Mona Keijzer (BBB), Silvio Erkens (VVD), Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA) en Tjebbe van Oostenbruggen (NSC) gingen met elkaar in debat.

Aukje Kuypers, algemeen directeur van installatiebedrijf Kuijpers, droeg de stelling aan dat een volgend kabinet arbeidsmigratie uit niet-EU-landen actief zou moeten aanmoedigen om zo het tekort aan technische vakmensen op te lossen. De OESO riep Nederland hier al eerder toe op, en in andere landen in Europa gebeurt het al. CDA'er Boswijk zag daar mogelijkheden voor, maar de andere vier aanwezige politici van NSC, VVD, GroenLinks-PVDA en BBB waren minder enthousiast.

Plafond

Ondertussen lijkt op de Nederlandse arbeidsmarkt het plafond te zijn bereikt. Dat is terug te zien in de grafiek die Energeia sinds 2013 op basis van kWh-cijfers opstelt. Het aantal vacatures bedraagt op het peilmoment in oktober 2.403, en dat is 235 vacatures minder dan een kwartaal eerder. De voorgaande drie kwartalen was het aantal vacatures op het peilmoment redelijk stabiel.

Kanttekening: de monitor geeft een trend weer, en geen definitieve aantallen. Het aantal vacatures hoeft namelijk niet een-op-een gelijk te zijn aan het aantal mensen dat wordt gezocht. Soms plaatst een bedrijf één vacature, bijvoorbeeld voor een monteur, terwijl dat bedrijf in werkelijkheid meerdere mensen zoekt -soms tientallen. De vraag is dus waarschijnlijk groter dan in de cijfers is terug te zien.

In de zonnebranche is echt iets aan de hand

Dat was de afgelopen jaren juist één van de snelstgroeiende takken. Willems wijst erop dat aan de ene kant de vraag naar zonnepanelen bij consumenten afneemt, en dat aan de andere kant ook onzekerheid heerst bij grootschalige projecten, door netcongestie en door de aankomende beperkingen rondom zon-op-land. “Aan twee kanten wordt de zonnemarkt geraakt.” Hij noemt ook bijvoorbeeld het faillissement van Evoyo als teken aan de wand van een minder hard lopende markt. Ook in de zonnebranche hebben sommige kleine spelers het zwaar.

Als het daarentegen gaat om specialisten op het gebied van netcongestie en de gebieden die daaraan raken zoals opslag en waterstof, dan is er juist ontzettend veel vraag naar deze mensen, merkt Willems in zijn dagelijkse praktijk. “Netbeheerders en gemeenten zoeken mensen met verstand van netcongestie”, zegt Willems. “Daar is een enorme impuls in de markt.” En, hoe hard het ook is: juist een faillissement brengt ook weer beweging op de arbeidsmarkt. “Ik zeg hier intern: bij VanMoof werkten ook goede mensen”, aldus Willems.

Energiebedrijf Eneco investeert via het bedrijfsonderdeel Eneco Ventures in het platform “Lance Free”, dat zzp'ers en opdrachtgevers aan elkaar koppelt. Ook het Zeeuws Participatiefonds van Impuls Zeeland investeert in het platform. Het platform biedt zowel projecten op uurbasis als op stukbasis aan, en inmiddels hebben 22.000 zzp'ers zich al ingeschreven, vermeldt het persbericht. Het platform wil in 2026 een omzet van €75 mln halen.

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet en energiebedrijf Vattenfall vierden de opening van het windpark Hollandse Kust Zuid onder andere met een bezoek van schoolkinderen. Het ‘technische talent van de toekomst’ kon bij strandpaviljoen Beach Inn in IJmuiden kennismaken met het opwekken van elektriciteit, windparken, en op de foto als monteur bij een turbine op zee.

Wegvallende vacatures

Ten opzichte van het vorige peilmoment is het aantal vacatures netto met 235 afgenomen. Er zijn in totaal 112 vacatures bijgekomen en 347 verdwenen. De vier bedrijven die het vacature-aantal het hardst hebben zien teruglopen volgens de cijfers van kWh People zijn Enexis (20 minder geteld), Gasunie (24 minder geteld), RWE (28 minder geteld) en Visser Smit Hanab/VolkerWessels (86 minder geteld). Daar zit de kanttekening bij dat het aantal gepubliceerde vacatures kan afwijken van de daadwerkelijke vraag.

Visser Smit Hanab/VolkerWessels heeft recent de Belgische dochter van het bedrijf met eveneens de naam Visser Smit Hanab verkocht, blijkt uit Het Financieele Dagblad. Visser Smit Hanab is een van de grootste infrapartijen in Nederland, en werkt onder andere samen met Gasunie op projecten van de gasinfrabeheerder. Ook gaat Visser Smit Hanab bouwen aan het warmtenet in Delft met Stedin-dochter NetVerder, werd begin oktober bekend.

Tekst: Katrijn de Ronde Bron: https://energeia.nl/

Relevante artikelen