Wat een uitdaging om zeven jaar vooruit te kijken als snelgroeiende sector waarin continue geïnnoveerd wordt. Het congres “Solar in 2030” in Den Haag laat zien dat de sector de toekomst positief tegemoet gaat. De mega investering van Powerfield om uit te breiden, de start van de productie van lichtgewichtpanelen van Solarge en de inventiviteit om flexibel om te gaan met de netcongestieproblematiek. Voor de solar consultants Marco ten Teije en Mylène Ragon was het een inspirerende dag waar kennis en netwerken centraal stond.

Netwerken

Als kWh People is het congres een mooi moment om onze solargerelateerde opdrachtgevers te ontmoeten. Als bureau spelen wij in op de vraag die kan ontstaan vanuit de markt. Mylène Ragon: “Hier luisteren wij naar de ontwikkelingen en bedenken wij hoe de arbeidsmarkt hierop kan gaan reageren. De solar sector blijft groeien en professionaliseren, dat heeft invloed op het personeel dat straks nodig is”.

Een leuke verrassing was de ontmoeting met kandidaat Mahgdi Ossaili die zijn eerste dag bij Solora mocht beginnen op het congres. “Dan zie jij wat onze dienstverlening echt teweeg brengt. Een tevreden werkgever en een trotse kandidaat die een vliegende start maakt op een congres vol informatie over de sector waar hij in begint”, aldus Marco ten Teije.

Ivo Stroeken en Maghdi Ossali van Solora met Marco ten Teije en Mylène Ragon

Ivo Stroeken en Maghdi Ossali van Solora met Marco ten Teije en Mylène Ragon

Signaal richting Den Haag

Het is gelukt om de huidige uitdagingen in een breder perspectief te plaatsen. Het solarcongres biedt de solarmarkt houvast en context. Het daagt de bezoekers uit om verder te denken dan de dagelijkse gang van zaken. “Je ziet hier de top van de solarmarkt een duidelijk signaal afgeven richting Den Haag. Als sector zien wij toekomst na de salderingsregeling. Wij willen graag het gesprek aan over het recyclen van de zonnepanelen en denken wij mee over de oplossingen voor de energie armoede”, aldus Wijnand van Hooff, directeur van branche vereniging Holland Solar.

Nationaal Trendrapport

Het congres belicht verschillende kanten van de markt. Zo werd het jaarlijkse Nationaal Solar Trendrapport gepresenteerd. Dit rapport bevat analyses en kerncijfers van de belangrijkste trends, samen met een forecast voor de komende jaren. Eén van de opvallendste resultaten was dat in het residentiële segment 30 procent meer zonnestroom is geïnstalleerd dan het vorige jaar. Dat was goed voor 1,75 gigawattpiek en is een rechtstreeks gevolg van de energiecrisis en de hoge prijzen die daarmee gepaard gingen.

Groei versus uitdagingen

Om de groei vast te houden zijn er een aantal uitdagingen voor de Nederlandse zonnesector, onder andere verzwaring van het elektriciteitsnetwerk, de uitrol van energieopslag en flexibele vraagsturing en de vraag naar personeel. Onderzoeker Daan Janssen van DNE Research van het Nationaal Trendrapport: “Wanneer het lukt om in de toekomst genoeg elektriciteitsvraag te creëren op momenten dat het aanbod van zonnestroom hoog is, behoudt de solarsector haar groeipotentieel.”

Volgende maand staat kWh People op Solar Solutions van 14 tot 16 maart op stand H16. Zien we jou daar? Bestel hier je gratis tickets met onze invitatiecode.

Relevante artikelen