kWh People heeft een groot netwerk met opdrachtgevers die werken in de duurzaamheid, energie of circulariteit. Wij gaan in gesprek met onze opdrachtgevers om te praten over hun ervaringen in de branche. Ivo Stroeken, Business Unit Manager van Solora Nederland neemt vandaag het woord over de ontwikkeling van operations and maintenance in de solarbranche en hoe Solora daar de juiste mensen voor zoekt.

Solora is bijna tien jaar geleden ontstaan in België na het faillissement van Enfinity. Jan van der Haegen en Tim Weyens besloten om de zorg te waarborgen van de overgebleven assets en hier het beheer voor te verzorgen. “Belgie loopt sowieso tien jaar voor op Nederland als het gaat om ontwikkeling en innovatie binnen de solarbranche”, vertelt Ivo vanuit Hilversum. “De issues die wij nu bijvoorbeeld hebben qua kwaliteitsborging hebben onze Belgische collega’s al getackeld. Gelukkig leren wij van elkaar.”

Ivo Stroeken is al sinds 2017 betrokken bij de oprichting van Solora in Nederland. Na het ontstaan van Solora in België in 2014 en de start van Solora Frankrijk in 2016, werd het al gauw tijd om te kijken hoe Solora in Nederland aan de slag kon gaan. Ivo was destijds betrokken bij het marktonderzoek om de kansen te onderzoeken om een O&M tak in Nederland op te starten. In 2019 heeft dit geleid tot de start van Solora NL en werd destijds vanuit Vlaanderen aangestuurd. Het zou tot begin ’21 duren voordat Ivo de leiding overnam om in Nederland aan het team te gaan bouwen.

Flexibele aanpak en creatieve mindset

Ivo kijkt tevreden terug op een geslaagd jaar. “In 2022 hebben wij met een team van 12 man zo’n 500 MWp aangepakt. Als ik zou naar ons groeiende portfolio kijk, dan groeien wij richting een team van 16 tot 20 man met 1 GWp in beheer. Dat zou een enorme prestatie zijn, maar daar gaan wij ook voor”. 

In de twee jaar dat Ivo verantwoordelijk is voor Solora Nederland ziet hij het portfolio van Solora zich aanpassen aan de behoefte vanuit de markt. 80% van de projecten zijn dakgebonden, maar dat is maar 20% qua grootte in het portfolio. Het is de 20% aan grondgebonden projecten die 80% van de portfolio bepalen. “Als Solora zitten wij tussen verschillende segmenten, van utility scale, EPC projecten tot kleinere dakprojecten. Dit betekent wel dat wij maatwerk leveren voor alle projecten in ons beheer.” De diversiteit aan projecten zorgt voor een flexibele aanpak en creatieve mindset van het Solora team.

Trots op veiligheid

Het team van Solora bestaat grotendeels uit technici die verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse, preventieve onderhoud van de solarprojecten op dak en land. Voor Ivo is kwaliteit en veiligheid de hoogste prioriteit in zijn dagelijkse werk. “Natuurlijk is een klanttevredenheid van 7,8 geweldig, maar onze kwaliteit van onze dienstverlening en deze veilig uitvoeren is eigenlijk nog belangrijker. In 2022 zijn wij echter gekelderd naar 6.8 en een NPS van -23. Daarom leggen wij in 2023 de nadruk op meer personeel en nog meer op kwaliteit en communicatie.”, legt Ivo uit.

“Wij hebben in de afgelopen twee jaar ons best gedaan om een handboek samen te stellen waarin alle  technische normen zoals deze in de NEN1010, NEN3140 en NEN3840 is beschreven, worden gehanteerd als wij aan de slag gaan. Iedereen is VCA gecertificeerd en die Last Minute Risk Assessments worden èlke keer uitgevoerd. Daarnaast hebben wij geregeld een externe audit die onze werkwijze toetst. Ik ben hier heel trots op dat wij dit als team hebben bereikt. Dit maakt onze dienstverlening onderscheidend van andere O&M partijen.”

De uitdaging voor Solora zijn de projecten waar je echt op zoek moet gaan naar de afwijkingen om het onderliggende probleem te onderzoeken. Volgens Ivo valt of staat alles met een goede monitoring van de assets: “De omstandigheden bepalen het rendement en dat bepaalt of het project optimaal draait. Waarom ligt er een string uit? Wat zijn de gevolgen hiervan op de lange termijn en hoe komt het dat die string eruit ligt. Ja, dan gaan wij aan de slag”.

Verder kijken

Het vinden van goed personeel is daarentegen weer een hele andere uitdaging voor Solora. Ivo ziet vooral een verschuiving qua mentaliteit als het gaat om kandidaten die als technici aan de slag willen gaan. Dit matcht vaker niet dan wel en dat is jammer vertelt Ivo. Het team van Solora is gedreven en wint het juist op mentaliteit van de rest van de O&M partijen. Als iemand onze waardes niet wilt uitdragen of niet begrijpt, dan hebben wij een kort gesprek”. 

Ivo heeft kWh People leren kennen in zijn tijd als zelfstandige. Hij kwam in contact met Koen Willems, directeur van kWh People, toen hij op zoek was naar een nieuwe opdracht. Toen Solora ging groeien was kWh People de partij die gelijk begreep wat er nodig was.

Het is vooral de manier waarop kWh naar onze vraag kijkt. Jullie vinden mensen die ècht bij ons passen.

Het bewijs is dat er het afgelopen jaar drie kandidaten via jullie bij ons gestart zijn in Nederland. De werkwijze waar jullie verder kijken dan alleen cv en juist de persoonlijkheid matchen bij ons team is erg prettig. Daarnaast is de inhoudelijke component ook zeer waardevol; jullie weten wat er speelt in de markt, kennen de kandidaten en weten waar wij het over hebben”.

Motivatie

Voor de mensen die een overstap willen maken richting de energietransitie heeft Ivo maar één advies: motivatie, motivatie, motivatie.

Als jij nu de overstap maakt richting de duurzame energiesector heb jij voor de komende 40 – 50 jaar werk.

Laat zien wat jij wilt leren, laat zien welke kansen jij wilt pakken. Wat kom jij halen? Wat kom jij brengen? Dan staat bij ons de voordeur wagenwijd open!”. Volgens Ivo zijn de mogelijkheden eindeloos binnen de solar, windenergie, aardwarmte of geothermie. “Iedereen die nu nog twijfelt, maak de overstap! Jij kan het verschil maken. De vooruitgang en innovatie komt juist van bedrijven zoals bedrijven zoals Solora”.

Relevante artikelen