kWh People heeft een groot netwerk met opdrachtgevers die werken in de duurzaamheid, energie of circulariteit. Wij gaan in gesprek met onze opdrachtgevers om te praten over hun ervaringen in de branche. Vandaag spraken we met Sander van der Wal, eigenaar van &Flux; een scale up die werkt aan een toekomstbestendig Nederland.

Wat was jouw drijfveer om &Flux op te richten?

Ik ben &Flux gestart omdat ik vind dat de transitie naar een duurzame samenleving versneld moet worden. In de energietransitie, klimaatadaptie, circulaire economie en grondstoffen transitie is nog een heleboel onduidelijk. Wat moet er precies gebeuren? Hoe gaan we dat doen? Hoe brengen we dit tot uitvoer? Hier zijn nieuwe samenwerkingen en kennis voor nodig. Dit proberen we met &Flux samen te brengen.

De duurzaamheidswereld heeft mij gegrepen en niet meer losgelaten.

Foto: Gregor Servais

Hoe werken jullie als &Flux?

Als scale-up hebben wij de kans om ons te onderscheiden in werkwijze en cultuur ten opzichte van grotere organisaties. Wij hebben echt voorgenomen om impact en opgave voorop te stellen in ons handelen en doen.

We werken in een veranderlijke branche en we zijn overtuigd dat je niet met standaard modellen op de proppen kan komen. Er moet nog veel nieuws worden bedacht. Met een kleine organisatie staat het ondernemerschap en eigen initiatief voorop. We geven iedereen de ruimte om eigen initiatieven te ontplooien en gaan pro-actief aan de slag met projecten en programma’s om een duurzamere wereld te realiseren.

Intrinsieke motivatie zien we terug bij al onze medewerkers. Dit vinden we heel belangrijk.

Hoe ervaar jij het speelveld van de branche en hoe denk je dat dit zich gaat ontwikkelen de komende jaren?

We staan pas aan het begin. De afgelopen jaren hebben we het heel veel gehad over energietransitie, maar er is steeds ook steeds meer aandacht voor andere duurzaamheidsopgaven zoals bijvoorbeeld de circulaire economie. Er is hier nog zoveel te doen en te bereiken. Dit heeft grote implicaties voor hoe je je samenleving wilt inrichten. Over het algemeen kun je zeggen dat we nog voor redelijk ongestructureerde opgaven staan. Het speelveld is nog niet helemaal gezet.

Ik denk dat we de komende jaren vooral gaan zien dat het ‘en en’ wordt, i.p.v. ‘of of’. Je zult uiteindelijk zien dat het steeds integraler wordt. Daar zijn we nog niet, maar daar bewegen we naartoe.

Hoe dragen jullie als scale-up bij aan een duurzamere samenleving? Wat zijn de grootste uitdagingen?

Wij zijn erop gericht om dingen in beweging te krijgen die nu nog vast zitten. Juist als het speelveld nog niet gezet is, denken mensen “ik kan dit niet alleen”. Daar proberen we slimme samenwerkingen te realiseren. De grootste uitdaging is hoe je koplopers en volgers kan verbinden. Je hebt altijd een aantal koplopers, maar de de rest moet ook volgen en mee in beweging met de koplopers. Alleen ga je sneller, maar samen ga je verder. Daar zit een belangrijke uitdaging, we willen sneller, maar om dit te bereiken moet je goed samenwerken.

Hoe heeft kWh People jullie organisatie geholpen met het vinden van juiste kandidaten?

We zijn &Flux pas twee jaar geleden gestart, maar na een jaar merkte we al dat de groei harder ging dan we dachten. Hierdoor waren we veel tijd kwijt met werven. We hadden nog niet echt naamsbekendheid en de arbeidsmarkt is erg krap momenteel. kWh People heeft een groot netwerk van mensen uit diverse pluimages. We waarderen de korte lijntjes, pragmatische aanpak, laagdrempeligheid en proactieve houding van kWh People. Ook als we geen search hebben uitstaan, maar ze wel een passende kandidaat hebben voor onze organisatie, nemen ze contact op.

Welk advies zou je anderen willen meegeven die impact willen maken met een eigen bedrijf?

Verander eens van perspectief. Ik merk dat de wereld van overheden, bedrijven en kennisinstellingen allemaal zo’n andere lens, perspectief en taal hebben. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen perspectief naar een opgave, maar het andere perspectief is niet minder waar. Ik denk dat het heel verrijkend is om een opgave vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Voordat ik &Flux begon, heb in diverse invalshoeken gewerkt. Dit kan ik iedereen aanraden!

Relevante artikelen